• Αναζήτηση
 • Mε €19,4 εκατ. το Ιασώ General περνά στο CVC Capital

  Σύμβαση για την πώληση του 97,2% που κατέχει στο Ιασώ General, υπέγραψε το Ιασώ στις 5 Νομεβρίου με την Hellenic Healthcare που ανήκει στο CVC Capital.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Σύμβαση για την πώληση του 97,2% που κατέχει στο Ιασώ General, υπέγραψε το Ιασώ στις 5 Νομεβρίου με την Hellenic Healthcare που ανήκει στο CVC Capital. Υπενθυμίζεται πως το CVC Capital έχει αγοράσει και το νοσοκομείο Metropolitan. Η αποτίμηση του Ιασώ General μαζί με τα δάνεια  (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων στο Ιασώ αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ  που είναι καi το τίμημα της μεταβίβασης.  Η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιασώ

  H εταιρεία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι συνήψε στις 5 Νοεμβρίου 2017 σύμβαση αγοραπωλησίας (η Σύμβαση) για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην θυγατρική της εταιρεία «ΙΑΣΩ General – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (το ΙΑΣΩ General) στην εταιρεία «HELLENIC HEALTHCARE S.À R.L.», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο (o Αγοραστής).  Η αποτίμηση της επιχείρησης (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων στην Εταιρεία αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ (το τίμημα). Η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk