400 εκατομμύρια ευρώ κοστίζουν οι καθυστερήσεις στο Δημόσιο

Παρενέργειες από το «βάλτωμα» των διαδικασιών για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας στον δημόσιο τομέα καταγράφονται μέρα με τη μέρα σε φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

Παρενέργειες από το «βάλτωμα» των διαδικασιών για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας στον δημόσιο τομέα καταγράφονται μέρα με τη μέρα σε φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

Η αναμόρφωση των οργανισμών των υπουργείων και τα ειδικά περιγράμματα θέσης εργασίας, τα οποία προωθούνται και στους δήμους και στις περιφέρειες, αποτελούν πονοκέφαλο για την κυβέρνηση και είναι από τις μείζονες εκκρεμότητες για τη δημόσια διοίκηση.

Παράλληλα, στα… σκαριά βρίσκεται το λεγόμενο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα αποτυπώνεται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για να προχωρήσουν όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ότι αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική κατανομή του προσωπικού και για τον γενικότερο σχεδιασμό λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών συνδέεται ακόμα και με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση! Συμπαρασύρει σε καθυστέρηση την – αποκλειστικώς – ηλεκτρονική έκδοση και τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου καθώς και την ανταλλαγή εγγράφων με φορείς άλλων χωρών.

Είναι ενδεικτικό μεταξύ άλλων ότι το υπό διαμόρφωση κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης διακίνησης εγγράφων, το οποίο θα παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, έχει ορισθεί νομοθετικά ότι θα αξιοποιεί για τη λειτουργία του το Ψηφιακό Οργανόγραμμα, το οποίο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Οι προθεσμίες για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων αυτών δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθούν. Και αυτό την ίδια ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η υποχρεωτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο θα αποφέρει εξοικονόμηση της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος στον κρατικό προϋπολογισμό, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατία.
Δεν κατάφερε η κυβέρνηση – δεδομένων και των χρόνιων προβλημάτων διασύνδεσης των πληροφορικών συστημάτων μεταξύ υπηρεσιών – να εφαρμόσει ακόμα τη ρύθμιση που ορίζει ότι όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τους φορείς του Δημοσίου (π.χ. η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση και η αρχειοθέτησή τους) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.
Μάλιστα, το ίδιο συνέβη και με την κυβερνητική δέσμευση ότι θα πραγματοποιείται επίσης αποκλειστικώς ηλεκτρονικά η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα.
Τι κι αν ως ημερομηνία έναρξης ισχύος όλων αυτών των ρυθμίσεων είχε ορισθεί για το σύνολο των υπουργείων η 1η Ιουλίου 2017. Δεν ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτές οι οποίες είχαν περιληφθεί στον νόμο 4440/2017 για την κινητικότητα (στο άρθρο 24 είχαν διατυπωθεί οι αλλαγές του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

Βέβαια είχαν κρατήσει νομοθετική «καβάτζα» για παράταση οι κυβερνητικοί παράγοντες, προφανώς γνωρίζοντας ότι δεν κινείται εύκολα και γρήγορα ο μηχανισμός και κυρίως υπάρχουν πολλά ζητήματα προς επίλυση. Ετσι, προ δεκαημέρου εκδόθηκε απόφαση για παράταση της έναρξης της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και της διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων για το σύνολο των υπουργείων.

Την υπογράφουν η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Ολγα Γεροβασίλη και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς (ΦΕΚ Β’, Αρ. Φύλλου 2.254, 30.6.2017) και αναφέρει: «Εκκρεμούσης της διαδικασίας αναμόρφωσης των οργανισμών των υπουργείων και της πλήρους θέσης σε λειτουργία του Ψηφιακού Οργανογράμματος του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή δράση της Διοίκησης, παρατείνεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), όπως ισχύει, για το σύνολο των υπουργείων έως την 1 Ιανουαρίου 2018».

Περιγράμματα θέσης εργασίας και στους δήμους

Η κυβέρνηση έχει πλήρως δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και επιχειρεί να επιταχύνει τους ρυθμούς ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών, των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και της διαμόρφωσης του νέου συστήματος μετακινήσεων του προσωπικού. Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί του ΟΟΣΑ σε συνδυασμό με τις μνημονιακές συμφωνίες πιέζουν για άρση γραφειοκρατικών εμποδίων στη δημόσια διοίκηση αλλά και, μέσω του νέου συστήματος κινητικότητας, για κατανομή των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες με «ευέλικτο τρόπο». Τώρα, οι υπηρεσίες του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τρέχουν για την ολοκλήρωση γενικών και ειδικών περιγραμμάτων θέσης εργασίας, τα οποία αποτυπώνουν τις απαιτήσεις του πόστου σε κάθε τμήμα, διεύθυνση κ. ο. κ., τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο κάτοχός της θέσης, σε συνδυασμό με τους στόχους της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.
Η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στους Οργανισμούς του δημοσίου, καθώς και η καταχώριση των στοιχείων αυτών στο ψηφιακό Οργανόγραμμα είναι προϋπόθεση για να μπορούν να συμμετέχουν οι δημόσιοι φορείς στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και να υποδέχονται υπαλλήλους που μετακινούνται.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, εκδόθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διακήρυξη (Αρ. Πρ. : ΔΙΠΥΔΥ/Φ. 500/44-3.7.2017), για μειοδοτικό διαγωνισμό σχετικά με τη δημιουργία ειδικών περιγραμμάτων θέσεων σε επιλεγμένους Ο. Τ. Α. Α΄ και Β’ Βαθμού. Θα επιλεγεί ένας Δήμος μεσαίου μεγέθους, δηλαδή Δήμος με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων της Περιφέρειας της Χώρας και δυο Περιφέρειες, ως πρότυπο προς υιοθέτηση και προσαρμογή για τους υπόλοιπους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το έργο για την «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας», είναι προϋπολογισμού 55.800 €. Για την παροχή των τεχνικών συμβουλών, σε σχέση με τα πρότυπα, θα ληφθούν υπόψη, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, «τα βασικά προαπαιτούμενα των σύγχρονων πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του σύγχρονου τρόπου διαχείρισης των Ο. Τ. Α. (λ. χ. ανάγκη οριζόντιας συνεργασίας, μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας των απαιτούμενων, εξοικονόμηση πόρων κλπ.)». Κι αυτό, όπως σημειώνεται, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, η οποία έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, ήδη έχουν καταρτισθεί τα γενικά περιγράμματα για τον προϊστάμενο Γεν. Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και τον Προϊστάμενο Τμήματος, τον οδηγό, τον υπεύθυνο καθαριότητος, τον ηλεκτρολόγο και τον υδραυλικό τα οποία αφορούν οριζοντίους τομείς στις δημόσιες πολιτικές, καθώς και δύο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκαν τα Ειδικά Περιγράμματα θέσεων ευθύνης των Οριζοντίων Γενικών Διευθύνσεων (είκοσι τον αριθμό) των Υπουργείων, ώστε να προκηρυχθεί η πλήρωσή τους, σύμφωνα με την προκήρυξη βάσει υπουργικής απόφασης που εξεδόθη τον Απρίλιο του 2017.
Τα Υπουργεία θα πρέπει σύντομα να έχουν ολοκληρώσει τα σχέδια των γενικών περιγραμμάτων και στην κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων εργασίας, στο πλαίσιο νέου κλαδολογίου, εστιασμένα στα χαρακτηριστικά των γενικών επαγγελμάτων και στο παραγόμενο από αυτά αποτέλεσμα ανά τομέα πολιτικής.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk