Αγώνας δρόμου για να κερδηθεί το στοίχημα της Μαρινοπουλος

Ηαπόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε την περασμένη Δευτέρα, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος ΑΕ, έθεσε σε κίνηση ίσως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό στοίχημα της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Ηαπόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε την περασμένη Δευτέρα, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος ΑΕ, έθεσε σε κίνηση ίσως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό στοίχημα της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να διευθετηθούν οι νομικές και χρηματοδοτικές εκκρεμότητες που προκάλεσε η καθυστέρηση της δικαστικής απόφασης, ακολούθως θα αποπληρωθούν οι οφειλές της Μαρινόπουλος ΑΕ και εν συνεχεία ή και παράλληλα ο όμιλος Σκλαβενίτη θα κληθεί να κερδίσει το στοίχημα της αναβίωσης ενός δικτύου καταστημάτων που πλέον θα φέρει τη δική του επωνυμία, τα οποία στην πλειονότητά τους σήμερα είναι κλειστά.
Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση της απόφασης προκάλεσε μία επιπλέον δυσκολία στο ούτως ή άλλως δύσκολο επιχειρηματικό εγχείρημα, για αυτό και είναι ανάγκη να αναπροσαρμοστούν τα οικονομικά δεδομένα και γενικότερα να επαναπροσδιοριστεί η συμφωνία.
Από όλες τις πλευρές τονίζεται πάντως πως «η βούληση του ομίλου Σκλαβενίτη στην επιτυχία του εγχειρήματος είναι αδιαπραγμάτευτη».

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες του «Βήματος» από αύριο Δευτέρα αρχίζουν εντατικές συζητήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών – όμιλος Σκλαβενίτη, Μαρινόπουλος ΑΕ και τράπεζες – προκειμένου να διευθετηθεί το ύψος των χρηματοδοτικών αναγκών που έχει προκαλέσει η καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης.

Μετονομασία
Με βάση πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν η επιπλέον χρηματοδότηση του εγχειρήματος θα καλυφθεί από τις τράπεζες αλλά και από τον όμιλο Σκλαβενίτη. Οι ίδιες πηγές προεξοφλούν τη σύντομη ολοκλήρωση των συζητήσεων, λέγοντας μάλιστα ότι «δεν πρόκειται να υπερβούν το όριο των δύο εβδομάδων». Επιπλέον δεν είναι ακόμη σαφές αν απαιτείται νέα δικαστική απόφαση για την τροποποίηση της «διαλυτικής αίρεσης».
Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι το αργότερο ως τις 15 Μαρτίου όλες οι νομικές εκκρεμότητες που καθορίζουν τη συμφωνία θα έχουν τακτοποιηθεί. Εν συνεχεία τα καταστήματα του δικτύου της πρώην Μαρινόπουλος ΑΕ θα μετονομασθούν σε Σκλαβενίτης – ήδη σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» τον «νεκρό» χρόνο που προηγήθηκε έγινε όλη η απαιτούμενη δουλειά για την ενσωμάτωση του δικτύου – και θα αρχίσει η σταδιακή αποπληρωμή των προμηθευτών της Μαρινόπουλος.

Πρόκειται να καταβληθούν περί τα 360 εκατ. ευρώ ως τα μέσα του Μαΐου – η χρηματοδοτική ροή προς τους προμηθευτές θα εξαρτηθεί από τις χρηματοδοτικές δυνατότητες των τραπεζών. Κύκλοι των προμηθευτών μιλώντας προς «Το Βήμα» έλεγαν πως παρακολουθούν όχι απλώς με ενδιαφέρον αλλά με αγωνία τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επιτυχία του εγχειρήματος, δεδομένου ότι θεωρούν πως η επίλυση της εκκρεμότητας θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση έστω και σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού.
Εκποίηση καταστημάτων
Εν τω μεταξύ την προσεχή Πέμπτη 26 Ιανουαρίου πρόκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού το αίτημα που έχει υποβάλει ο όμιλος Σκλαβενίτη για την έγκριση της εξαγοράς της Μαρινόπουλος ΑΕ. Η εισήγηση είναι θετική υπό την προϋπόθεση ότι θα κλείσουν 22 καταστήματα στην Αττική και στην Κρήτη – τη σχετική δέσμευση την είχε υποβάλει ο όμιλος Σκλαβενίτη.
Ειδικότερα στην εισήγηση αναφέρεται ότι «η γνωστοποιηθείσα πράξη η οποία αφορά στην απόκτηση συνολικά 383 καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σουπερμάρκετ του ομίλου Μαρινόπουλος από τον όμιλο Σκλαβενίτης» και προτείνεται «η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με δεδομένο ότι η εξαγοράζουσα Σκλαβενίτης ανέλαβε δεσμεύσεις διαρθρωτικού και συμπεριφορικού χαρακτήρα (διορθωτικά μέτρα) που επιλύουν ορισμένες ανησυχίες της υπηρεσίας ως προς το συμβατό της σκοπούμενης πράξης με την ομαλή λειτουργία επιμέρους επηρεαζόμενων αγορών. Συγκεκριμένα, η εξαγοράζουσα ανέλαβε ως δέσμευση για την έγκριση της συγκέντρωσης:
– Την εκποίηση 22 καταστημάτων στους νομούς Αττικής, Λασιθίου και Ηρακλείου, όπου εμφανίζεται οριζόντια αλληλοεπικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ομίλων και συγκριτικά υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο.
– Τη διατήρηση συγκεκριμένων προμηθευτών, είτε κοινών είτε τοπικών του ομίλου Μαρινόπουλος, για χρονική περίοδο τριών ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Μέρισμα €1 δισ. στο Δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδος

Ζεστό χρήμα ύψους 1 δισ. ευρώ θα μπει στα κρατικά ταμεία από το μέρισμα που θα διανείμει για τη χρήση του 2016 η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Γενικό Συμβούλιο της εγχώριας νομισματικής αρχής ενέκρινε στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής τις οικονομικές καταστάσεις της περυσινής χρονιάς, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την μείωση των εσόδων, λόγω της υποχώρησης της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης (ELA), μετά την καταγραφή ιστορικού υψηλού το καλοκαίρι του 2015.

Τα καθαρά έσοδα πέρυσι ανήλθαν σε 1.728,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 636,2 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο τα κέρδη ανήλθαν σε 1.092,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.162,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Το μεικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά έσοδα
Αναλυτικότερα, τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.728,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.897,5 εκατ. στη χρήση 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 8,9%.
Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στον αντίποδα, τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) αυξήθηκαν κατά 5,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 331,7 εκατ. έναντι 326,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Στην αύξηση των εξόδων συνέβαλαν κυρίως οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ.
Τέλος, σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 304,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016. Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις. Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, διαμορφώθηκε σε 7.477,3 εκατ. ευρώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk