Αμελητέα αύξηση παρατηρείται στην ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος) ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο παρόλο που η μέση ωριαία ζήτηση αυξήθηκε από τα 5.050 MW στα 6.090 MW, δηλαδή κατά 20,6%. Στα 41,31€/MWh έκλεισε ο Ιούνιος ενώ το Μάιο ήταν στα 41,25€/MWh.

Σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕΠ) από τον κ. Γιώργο Οικονόμου αναλυτή της WATT & VOLT το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου η μέση ωριαία ζήτηση ήταν στα 5.478 MW ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση φτάνοντας τα 6.702 MW. Μάλιστα, στις 24/6 η ζήτηση άγγιξε τη μέγιστη τιμή της από την αρχή της χρονιάς με τη συνολική κατανάλωση να φτάνει τις 175.181 MWh. Ωστόσο, η αύξηση στη ζήτηση δεν αποτυπώθηκε στην τιμή καθώς οι τιμές των μονάδων Φυσικού Αερίου και Λιγνιτών παρέμειναν σχεδόν ίδιες με τον Μάιο. Αναλυτικά, οι μονάδες Φ.Α. όρισαν τιμή στα 42,03€/MWh στο 75,3% των ωρών του μήνα και οι Λιγνιτικές μονάδες στα 46,24€/MWh ορίζοντας μόνο το 17,1% των ωρών. Παράλληλα με τα προηγούμενα, τις τελευταίες μέρες ήταν ιδαίτερα μεγάλη η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές φτάνοντας ακόμα και τις 43.552 MWh (μέγιστο χρονιάς).
Όσον αφορά τη συνεισφορά των μονάδων στην κάλυψη της ζήτησης, χαρακτηριστική είναι η αύξηση στην παραγωγή από μονάδες Φ.Α. σε σχέση με τον Μάιο, αύξηση 7,8%, ενώ υπήρξε μείωση στην παραγωγή από ΑΠΕ και στις εισαγωγές. Οι εισαγωγές από την Ιταλία (500 MW) είχαν διακοπεί από τον Μαίο λόγω συντήρησης του καλωδίου μέχρι και την 19η Ιουνίου, που είναι και η κύρια αιτία της μεγάλης μείωσης των εισαγωγών. Στον πίνακα παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η συνεισφορά των μονάδων το τελευταίο τρίμηνο:
Ενδιαφέρον προβλέπεται να έχουν οι επόμενοι μήνες καθώς οι μονάδες θα αναπροσαρμόσουν τα κόστη τους σύμφωνα με τις κινήσεις του πετρελαίου.