Πλεόνασμα 90 εκατ. ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο το α’ τρίμηνο

Πλεόνασμα 90 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,7% έναντι πλεονάσματος 80 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 2,6% σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1 εκατ. ευρώ ή 0,1%.

Πλεόνασμα 90 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,7% έναντι πλεονάσματος 80 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 2,6% σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1 εκατ. ευρώ ή 0,1%. H μικρή μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση των αφίξεων κατά 6,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 6,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 12,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 0,1% στα 515 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μείωση κατά 5,4% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 258 εκατ. ευρώ, καθώς από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,0%, φθάνοντας στα 247 εκατ. ευρώ. Από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 144 εκατ. ευρώ, περιορισμένες κατά 6,9%, και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν επίσης κατά 3,4%, αγγίζοντας τα 115 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,4%, φθάνοντας στα 50 εκατ. ευρώ, από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,1%, αγγίζοντας τα 14 εκατ. ευρώ και από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 5,5%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 44,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 28,6% φθάνοντας στα 40εκατ. ευρώ.
Την ίδια περίοδο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 6,2%, φθάνοντας στα 1,621 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 1,728 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Από τις χώρες της ΕΕ-28 η ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 926 χιλιάδες ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 9,3% σε ετήσια βάση. Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 695 χιλιάδες ταξιδιώτες, περιορισμένες κατά 1,8%. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 15,7%. Ειδικότερα, από τη Γερμανία οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,5%, φθάνοντας τις 118 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 11,8%, αγγίζοντας τις 40 χιλιάδες ταξιδιώτες. Από το Ηνωμένο Βασίλειο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν στις 107 χιλιάδες ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 134,9% και διαμορφώθηκαν στις 20 χιλιάδες ταξιδιώτες και από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 28,9%, αγγίζοντας τις 62 χιλιάδες ταξιδιώτες.’

Μάρτιος 2016: Πλεόνασμα 62 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 64 εκατ. το 2015
Πλεόνασμα 62 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 64 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015 εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2016. Τον ίδιο μήνα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 8,2%, φθάνοντας στα 221 εκατ. ευρώ, έναντι 204 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Αύξηση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 13,7% (Μάρτιος 2016: 159 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2015: 139 εκατ. ευρώ).
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 2,5%, καθώς και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,6%.Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά18,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Τον περασμένο Μάρτιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,2% σε ετήσια βάση, καθώς αυξημένες κατά 7,2% ήταν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Μάρτιος 2016: 110 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2015: 103εκατ. ευρώ), όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, που αυξήθηκαν κατά 9,5% (Μάρτιος 2016: 104 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2015: 95 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 13 εκατ. ευρώ ή 29,7%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 9,6% (Μάρτιος 2016: 53εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2015: 59 εκατ. ευρώ).
Από τη Γερμανία οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 15,2% και διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 27,9% φθάνοντας στα 7 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 40,0% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, αγγίζοντας τα 25 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 179,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 18,8% και διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ.
Τον ίδιο μήνα η εισερχόμενη κίνηση διαμορφώθηκε στις 629 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενισχυμένη κατά 2,5%, σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 1,9% και των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 3,4%. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι αφίξεις διαμορφώθηκαν στις 139 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενισχυμένες κατά 5,7%, ενώ από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν μικρή μείωση 0,3% (Μάρτιος 2016: 224 χιλ., Μάρτιος 2015: 225χιλ.).
Από τη Γερμανία οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 14,5% και διαμορφώθηκαν στις 48 χιλιάδες ταξιδιώτες και από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 28,8% φθάνοντας στις 17 χιλιάδες ταξιδιώτες. Από το Ηνωμένο Βασίλειο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 37,3% και διαμορφώθηκαν στις 48 χιλιάδες ταξιδιώτες.
Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 523,6% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, αγγίζοντας τις 10χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 34,6% και διαμορφώθηκαν στις 33 χιλιάδες ταξιδιώτες.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ο πίνακας που «γέρνει» Ο Γκαλάτσι-Γκαλάτσι φρόντισε να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη γύρω από τα νέα, υπερσύγχρονα συστήματα που κρατούν ανέπαφα τα έργα τέχνης,... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk