Αξιόπιστα επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση ζήτησε ο Τουρκολιάς

Κάλεσμα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας για την υποβολή άξιοπιστών επενδυτικών σχεδίων, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να διοχετευτούν στην αγορά τη διαθέσιμη ρευστότητα τους απηύθυνε ο διευθύνων συμβουλος της Εθνικης Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Κάλεσμα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας για υποβολή αξιόπιστων επενδυτικών σχεδίων, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να διοχετεύσουν στην αγορά τη διαθέσιμη ρευστότητά τους απηύθυνε ο διευθύνων συμβουλος της Εθνικης Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας το μεσημέρι της Πέμπτης, ο κ. Τουρκολιάς τόνισε οτι το τραπεζικό σύστημα διαθέτει κεφάλαια για χορηγήσεις, τα οποία θα καθίστανται όσο περνά ο καιρός ολοένα και πιο φθηνά.

Αυτό που λείπει πρόσθεσε ο ίδιος είναι οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους με προοπτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Τουρκολιάς υπογράμμισε επίσης ότι κυρίαρχο ζήτημα για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο και τη δυνατότητα του να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία, αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, πρόσθεσε ο κ. Τουρκολιας, τόσο η Εθνική Τράπεζα, όσο και οι υπόλοιποι συστημικοί όμιλοι έχουν αναλάβει δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τη δημιουργία αυτόνομων μονάδων που ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα.

Ο διευθύνων συμβουλος της Εθνικής Τραπεζας πρόσθεσε ωστόσο οτι οι σχετικές διαδικασίες θα πρεπει να γίνουν πιο γρήγορες ώστε να υπάρξει σύντομα ένα ξεκαθάρισμα μεταξύ βιώσιμων και μη βιώσιμων εταιρικών σχημάτων.

«Ο χρόνος αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης πρέπει να περιοριστεί στους δυο μήνες. Όσοι δεν ειναι βιώσιμοι πρέπει να κλείνουν ώστε να μπορούν να στηριχθούν οι εταιρείες που έχουν πιθανότητες επιβίωσης» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρκολιάς.

Αναφορικά με το πλάνο αναδιάρθρωσης του Ομίλου της ΕΤΕ επεσήμανε οτι θα ακολουθήσουν ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων με κριτήριο την απόδοση τους ως προς το ενεργητικό τους.

Ήδη έχει δρομολογηθεί η πώληση του «Αστήρ Παλλας» και της εταιρείας «Πανγαία» και θα ακολουθήσουν και άλλες πωλήσεις με στόχο την κεφαλαιακή ισχυροποίηση της Τράπεζας, σημείωσε ο κ. Τουρκολιάς.

Ο διευθύνων συμβουλος της Εθνικής, αναφερόμενος στην αποχώρηση του Πέτρου Χριστοδούλου από τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας, εμφανίστηκε ενοχλημένος για την κριτική που έχει ασκηθεί στη διοίκηση του ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Όπως είπε, όσοι ασκούν κριτική δεν έχουν ιδέα του τι έχει συμβεί στα χώρα τα τελευταία δυο χρόνια.

Οι διοικητικές αλλαγές

Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας για την ανασυγκρότησή του και ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου, μέχρι σήμερα Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτηση του από τα καθήκοντα αυτά, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον μέχρι σήμερα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Χριστοδούλου για την πολύτιμη συνεισφορά του στην Εθνική Τράπεζα, τονίζοντας ότι συνέβαλε ιδιαίτερα επιτυχώς στην υλοποίηση του πολύπλευρου έργου που του είχε ανατεθεί.

Κατόπιν αυτού, και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα νεοεκλεγέντα μέλη κ.κ. Δημήτρη Δημόπουλο, Παύλο Μυλωνά και την κα Πόλα Χατζησωτηρίου ως Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, που ορίσθηκαν ως εκτελεστικά μέλη, και συγκεκριμένα, με ειδικότερους τομείς ευθύνης ενός εκάστου.

Οι νέοι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι διαθέτουν πολυετή και ιδιαίτερα επιτυχή και πολύπλευρη τραπεζική εμπειρία και όπως τονίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Εθνικής και του Ομίλου της.

Ειδικότερα η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την συγκρότηση του σε σώμα έχει ως εξής:
Εκτελεστικά Μέλη:
§ κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς , ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
§ κ. Δημήτριος Δημόπουλος, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
§ κ. Παύλος Μυλωνάς, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
§ κα Πόλα Χατζησωτηρίου, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μη Εκτελεστικά Μέλη:
§ κ. Γεώργιος Ζανιάς , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
§ κ. Πέτρος Χριστοδούλου , μέλος
§ κ. Σταύρος Κούκος , μέλος
§ κ. Ευθύμιος Κατσίκας, μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
§ κ. Δημήτριος Αφεντούλης , μέλος
§ κ. Στέφανος Βαβαλίδης , μέλος
§ κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος , μέλος
§ κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου , μέλος
§ κ. Πέτρος Σαμπατακάκης , μέλος

Εκπρόσωποι ελληνικού Δημοσίου και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3723/2008, Ν. 3864/2010):
§ κ. Αλέξανδρος Μακρίδης , μέλος, Εκπρόσωπος Δημοσίου
§ κ. Χαράλαμπος Μάκκας , μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Όπως ανακοινώθηκε, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό 40,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (όσον αφορά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με ποσοστό 74,63%) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013.

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, καθόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και καθόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015.

4. Χορήγησε άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016, τους κ.κ. Δημήτριο Δημόπουλο, Παύλο Μυλωνά και Πόλα Χατζησωτηρίου και όρισε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημητρίο Αφεντούλη.

6. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Δημήτριο Αφεντούλη, Στέφανο Βαβαλίδη και Χαράλαμπο Μάκκα.

7. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 201 4, την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» και καθόρισε την αμοιβή της.

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας και την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει (μετά το Ν. 3884/2010) καθώς και με διατάξεις των ν. 3864/2010, ν. 4072/2012, ν. 4156/2013 και ν. 4250/2014: τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk