AphaBank:Βελτίωση το α΄ τρίμηνο του 2014 της χρηματοοικονομικής θέσης

Συνεχίστηκε και το α΄ τρίμηνο του 2014 η βελτίωση της χρηματοοοικονομικής επίδοσης της Alpha Bank, η οποία μετά και την αύξηση κεφαλαίων του 1,2 δισ. ευρώ έχει ενισχύσει σημαντικά τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας ενόψει των stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συνεχίστηκε και το α΄ τρίμηνο του 2014 η βελτίωση της χρηματοοοικονομικής επίδοσης της Alpha Bank, η οποία μετά και την αύξηση κεφαλαίων του 1,2 δισ. ευρώ έχει ενισχύσει σημαντικά τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας ενόψει των stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων (προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων) ανήλθε σε 249,9 εκατ. ευρώ έναντι 72,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013.
Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σε 579,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014 (+37,4% ετησίως).
Ενισχυμένο σε ετήσια βάση κατά 43,8% ήταν και το καθαρό Έσοδο Τόκων, το οποίο ανήλθε σε 471,3 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους καταθέσεων και της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων, μειώθηκαν κατά 5,7% ετησίως σε 329,6 εκατ. ευρώ.
Μειωμένες ήταν και οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 395 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014 έναντι 449 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013.
Ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 32 μονάδες βάσεως σε 253 μονάδες βάσεως.
Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκαν ζημίες προ Φόρων ύψους 107,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014.
Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος δήλωσε:
«Η Alpha Bank ολοκλήρωσε πρώτη την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά τον δεύτερο κύκλο της ανακεφαλαιοποιήσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Με την πρωτοβουλία αυτήν ανοίξαμε τον δρόμο για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, ενώ διευρύναμε τη μετοχική μας βάση με διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας.
Η πλήρης εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί ορόσημο του επιχειρησιακού μας σχεδίου για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης».
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
«Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως.
Η αξιοσημείωτη πρόοδος της λειτουργικής συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης, με την ολοκλήρωση της μεταπτώσεως των συστημάτων καθώς και την ενοποίηση των επιχειρησιακών και λειτουργικών υποδομών, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λειτουργικού μας κόστους σε ετήσια βάση.
Επικεντρωνόμεθα, πλέον, στην τρέχουσα πανευρωπαϊκή διαγνωστική μελέτη της ΕΚΤ, ενώ παράλληλα στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής εξυγιάνσεως των καθυστερήσεων και στην ανάπτυξη του Ισολογισμού μας».
Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων της είναι τα εξής:
– Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 8,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014.
– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 15,6%, σύμφωνα με τη Βασιλεία III (προσαρμοσμένος για την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου), ο οποίος παρέχει ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα ενόψει των αποτελεσμάτων του Ελέγχου της Ποιότητος των Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality Review) και των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.
– Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της μειώσεως του κόστους
χρηματοδοτήσεως καθώς και των λειτουργικών εξόδων.
– Επιβεβαίωση της επιβραδύνσεως του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων για ένα ακόμη τρίμηνο.
Σε επίπεδο τριμήνου οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 94,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 245 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, κυρίως λόγω του σημαντικά χαμηλότερου οφέλους από τον αναβαλλόμενο φόρο.

Δάνεια και καταθέσεις
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 62,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014, μειωμένες κατά 459 εκατ. το α΄ τρίμηνο.
Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 0,4 δισ. το α΄ τρίμηνο, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 9,8 δισ.
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 41,8 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 36,2 δισ., μειωμένα κατά 0,6 δισ., σε αντιστοιχία με τη διαμόρφωση των υπολοίπων των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.
Οι καταθέσεις στη Νοτιανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ., ουσιαστικά αμετάβλητες σε
επίπεδο τριμήνου. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε για έβδομο συνεχές τρίμηνο και διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Μαρτίου 2014, έναντι 117% στο τέλος του 2013, ως αποτέλεσμα της μειώσεως στα υπόλοιπα των χορηγήσεων.
Στο 33,3% οι καθυστερήσεις
Το α΄ τρίμηνο του 2014, ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 33,3% έναντι 32,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου μάς σημείωσε επιδείνωση κατά Ευρώ 228 εκατ., γεγονός που επιβεβαιώνει την επιβραδυντική τάση στην αύξηση των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκε κατά τα προηγούμενα τρίμηνα.
Στην Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση έφθασαν το 34,7% στο τέλος Μαρτίου 2014, αυξημένα κατά 40 μονάδες βάσεως, κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 26,1% ως συνέπεια της συνεχιζόμενης οικονομικής αστάθειας στην Κύπρο.
Σε επίπεδο Ομίλου, τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 31 εκατ., ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση και τα δάνεια καταναλωτικής πίστεως σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά Ευρώ 171 εκατ. και Ευρώ 88 εκατ. αντιστοίχως.
Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών, και καταναλωτικών δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 33,3%, 29,9% και 43,5%, αντιστοίχως.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Alpha Bank για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2014

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk