Το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013 στα 3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,55 δισ. ευρώ στο επτάμηνο 2013.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα κατά 50% αποδίδεται στην μεταφορά αποδόσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια της ΕΚΤ (Securities Market Program -SMPs).

Τονίζεται ότι τα έσοδα από SMPs δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, ελήφθη μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού8μήνου 2013

Προσωρινά αποτελέσματα Κρατικού Προϋπολογισμού 8μηνου (Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013)

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Μηνιαίο Δελτίο – Αύγουστος 2013