Αύξηση της τάξεως του 6,7% σημείωσαν οι εξαγωγές στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 7%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να υποχωρήσει στα 12,06 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, από τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, προκύπτουν τα εξής:

– Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 2.421,9 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2012, έναντι 2.652,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 8,7%.

– Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.532,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.508,9 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

– Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε σε 889 εκατ. ευρώ, έναντι 1.143,3 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2011, παρουσιάζοντας μείωση 22,2%.

– Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012, ανήλθε στο ποσό των 27.714,8 εκατ. ευρώ, έναντι 29.789,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 7%.

– Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 15.653,7 εκατ. ευρώ, έναντι 14.677 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7%.

– Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε σε 12.061,1 εκατ. ευρώ, έναντι 15.112,9 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 20,2%.