«Βροχή» ερωτημάτων σχετικά με τις διαδικασίες των μετεγγραφών για τους εφετινούς υποψήφιους με βάση τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή, δέχονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, «οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική φόρμα που θα υφίσταται στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείο Παιδείας. Η αίτηση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτή. Η δήλωση ψευδών γεγονότων επισύρει τις προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις. Οι δικαιούχοι επιλέγουν με την υποβολή της αίτησης έως δύο αντίστοιχα Τμήματα – Πανεπιστημίων για τους επιτυχόντες σε Πανεπιστήμια, και ΤΕΙ για τους επιτυχόντες σε ΤΕΙ – με το Τμήμα στο οποίο πέτυχαν, στις Πανελλαδικού επιπέδου Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012, στα οποία επιθυμούν να γίνει η μεταφορά των θέσεων τους. Η μεταφορά της θέσης αρχίζει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
Η σχετική διαδικασία προβλέπει ότι μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ο δικαιούχος θα καλείται να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα στοιχεία. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας θα μπορεί να προχωρήσει στην επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αφού η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας αξιολογήσει αν ο αιτών εμπίπτει στα κριτήρια της διάταξης των μετεγγραφών, θα δημιουργείται η ομάδα των δυνητικών δικαιούχων για τη μεταφορά της θέσης τους.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου Παιδείας, ο υποψήφιος θα κατανέμεται σε δύο Τμήματα, τα οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, κατά το οικονομικό έτος 2011 και την 1η και 2η επιλογή, όπως αυτή δηλώθηκε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Για παράδειγμα υποψήφιος με κατά κεφαλήν εισόδημα 2.300 ευρώ κατατάσσεται σε ανώτερη θέση επιλογής από κάποιο υποψήφιο με κατά κεφαλήν εισόδημα 2.301 ευρώ.
Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση το εισοδηματικό κριτήριο, τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%.
Για παράδειγμα αν υπάρχουν υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα 2300 ευρώ και οι δύο αλλά που ένας εκ των οποίων είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%, τότε αυτός και κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση από αυτόν που έχει μόνο το εισοδηματικό κριτήριο.
Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, «σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοιτά σε ΑΕΙ της ημεδαπής και βρίσκεται σε διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων ή ανήκουν στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67% ή είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
Επίσης, σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1897/1990.
Τέλος, στην περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση παρά την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω κριτηρίων τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι δικαιούχοι που έχουν τα περισσότερα μόρια εισαγωγής κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με βάση το τμήμα εισαγωγής του.
Όταν πλέον ολοκληρωθεί η κατάταξη των υποψηφίων δικαιούχων η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, εφόσον κάποιος υποψήφιος έχει καταταγεί στο τμήμα 1ης επιλογής του αλλά και σε αυτό της 2ης επιλογής του τότε τον διαγράφει αυτομάτως από το τμήμα της δεύτερης επιλογής του.
Όσοι έχουν καταταγεί σε επιλέξιμη για μεταφορά θέση θα ενημερωθούν από το site του υπουργείου Παιδείας σε ποιο εκ των δύο Τμημάτων της επιλογής τους τοποθετούνται. Οπότε και θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο των δικαιολογητικών, με βάση τα οποία κατέστησαν επιλέξιμοι, για μεταφορά της θέσης τους.
Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο τμήμα καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα υποδοχής για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους.
Ερωτήσεις – απαντήσεις

Χρήσιμο όμως είναι να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα που ίσως προβληματίσουν τους ενδιαφερόμενους.
1. Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται μετεγγραφής;

Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Πανελλαδικού επιπέδου το Σχολικό Έτος 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέσεις εισαγωγής ΑΕΙ της ημεδαπής και εφόσον το ετήσιο εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2011 του δυνητικού δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του, δεν ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεικές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ´ αριθμόν Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β´1612/2010) παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων σε συγγενή Ά ή ´Β βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά υπήρξαν άνεργοι για 10 μήνες εντός του 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο δηλαδή 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

2.
Πώς ορίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα;

Κατά κεφαλήν εισόδημα εννοείται το μεικτό εισόδημα όπως αυτό βεβαιώνεται με την ετήσια φορολογική δήλωση, διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, συνυπολογιζόμενων και των προστατευόμενων μελών της. Π.χ. για μία τριμελή οικογένεια, με εισόδημα 20.000 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.833 ευρώ (20.500 δια 3). Για μία πενταμελή οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.000 ευρώ (30.000 διά 5). Για μία εφταμελή οικογένεια με εισόδημα 45.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.500 ευρώ ( 45.500 διά 7).

3.
Πού μπορεί κάποιος να μετεγγραφεί;

Κάποιος μπορεί να μετεγγραφεί μόνο σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με αυτήν που επέτυχε κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012. Η αντιστοιχία ορίζεται με βάση την υπ´ αριθμόν 67859/Β1/5.7.2006 του Υπουργού Παιδείας, όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013

4. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγγραφής;

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

5. Πού μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τις ασθένειες – παθήσεις που λειτουργούν ως κριτήριο για τις μετεγγραφές;

Η πλήρης λίστα των ασθενειών-παθήσεων που λειτουργούν ως συμπληρωματικό κριτήριο για τις μετεγγραφές θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

6.Τι δικαιολογητικά οφείλει δυνητικά να καταθέσει ο υποψήφιος για τη μετεγγραφή του;

Τα βασικά δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευτούν εντός των επομένων ημερών από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να είναι:

•Εκκαθαριστικό των εισοδημάτων του 2011.
•Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας των γονέων ή κηδεμόνων, που αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι ή ήταν άνεργοι κατά το 2012.
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από κρατικούς φορείς για τους ίδιους ή για γονείς ή για τέκνα ή για αδελφούς ή για συζύγους.
•Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτά.
•Βεβαίωση πως είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας.
7.Ποιο είναι το ποσοστό των υποψηφίων που μπορούν να μετεγγραφούν ανά Τμήμα;

Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ,των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής σειράς κατάταξης, όταν πρόκειται για Τμήματα της Περιφέρειας Αττικής ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Στα τμήματα που υπάρχουν στο υπόλοιπο της επικράτειας το ποσοστό δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ,των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής κατάταξης. Ο ακριβής αριθμός ανά Τμήμα των υπό μεταφορά θέσεων, θα οριστεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

8.Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετεγγραφών;

Η διαδικασία των μετεγγραφών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, ώστε οι μετεγγραφέντες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

9.Πού θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του ο επιλεγείς για μετεγγραφή;

Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο Τμήμα, καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους.