Παρά την αποτροπή της οικονομικής καταστροφής και την εξασφάλιση σχετικής σταθερότητας, η ατμόσφαιρα στη χώρα παραμένει ηλεκτρισμένη.

Και αυτό γιατί οι συνέπειες της διασωστικής προσπάθειας διατηρούνται έντονες, τα εισοδήματα έχουν σημαντικά υποχωρήσει, οι φόροι είναι καταδυναστευτικοί και οι δουλειές δεν λένε να ανοίξουν.
Η ανεργία σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, ο κόσμος αγωνιά, η κοινωνία είναι σε κίνηση νευρική, οι αντιθέσεις μεγεθύνονται και οι συγκρούσεις παραμονεύουν.
Είναι φανερό στον καθένα ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να μας πάει μακριά.
Αν διατηρηθεί επί μακρόν, κατά πάσα βεβαιότητα, θα φέρει μεγάλες αναστατώσεις.
Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή απόλυτη ανάγκη από ένα θετικό αναπτυξιακό σοκ, ικανό να παρασύρει όλη την οικονομία σε κίνηση και να δημιουργήσει περιβάλλον παραγωγής και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης και των κομμάτων που την απαρτίζουν είναι να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις, φορολογικές και άλλες, για κάτι τέτοιο.
Αλλά και συνολικά η επιχειρηματική κοινότητα δεν μπορεί παρά να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, ικανών να απασχολήσουν το πλήθος των ανέργων.
Πρόσφατα οι εκπρόσωποι της εγχώριας βιομηχανίας υποσχέθηκαν επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Αν όντως πιστεύουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες δεν πρέπει να βραδύνουν άλλο.
Εδώ που έχουμε φθάσει ένα σύνθημα και μόνο ταιριάζει: «Δουλειές, δουλειές ,δουλειές..» που θα έλεγαν και οι αμερικανοί.

ΤΟ ΒΗΜΑ