Το 2012 η παραμονή ή όχι της χώρας μας στην ευρωζώνη (το λέγομενο Grexit) μονοπώλησε το ενδιαφέρον των αγορών και πολλές φορές καθόρισε τις τάσεις τους. Φέτος, φαίνεται ότι θα είναι η δυνατότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να βγει από την κρίση, αυτή που θα κυριαρχήσει. Η αισιοδοξία των αγορών για έξοδο από την οικονομική ύφεση το 2013 (Crexit) αυξάνεται συνεχώς, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στους παγκόσμιους οικονομικούς δείκτες σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το γεγονός αυτό σχετίζεται αφενός με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράσει τα ομόλογα των χρεωμένων χωρών, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την αλλαγή στο πολιτικό κλίμα. Απο το καλοκαίρι και έπειτα, οι φορείς χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και ενότητα την προσπάθεια εξόδου από την κρίση.
Πολλές είναι οι κοινές ενέργειες των ευρωπαίων ηγετών για την σωστότερη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος αλλά και των διατραπεζικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα όμως, αυτό που βλέπουν κυρίως οι αγορές είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις των προβληματικών οικονομιών αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.
Έτσι, το 2013 δεν είναι απίθανο να παράσχει περισσότερες οικονομικές και πολιτικές ενδείξεις ανάκαμψης και οι χρηματοπιστωτικές αγορές να εφησυχάσουν μετά από χρόνια επίπονης αναταραχής.