Συνεχίζεται ο νομικός αγώνας του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) για την κατάργηση της εισφοράς 25%-30% επί του κύκλου εργασιών στην επαγγελματική ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς φωτοβολταϊκών.
Μετά την καταγγελία που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), ο ΣΠΕΦ δια των μελών του δρομολόγησε και ήδη κατατέθηκαν μαζικά δεκάδες προσφυγές και αιτήσεις αναστολής κατά της εισφοράς στα Ελληνικά Δικαστήρια (αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο).
«Ο νομικός αυτός αγώνας για την ακύρωση της εισφοράς στα Φωτοβολταϊκά που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται προσεχώς να ενταθεί τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, πλαισιώθηκε με γνώμονα την οριστική εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του Λειτουργού και με επιπλέον Καταγγελία τον περασμένο Νοέμβριο στην Ε.Ε. (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) κατά της στρέβλωσης του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Ο μηχανισμός αυτός -υπέρ της ηλεκτροπαραγωγής από εισαγόμενο φυσικό αέριο- νοθεύοντας την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) συσσωρεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πλασματικών ελλειμμάτων στον λογαριασμό ΑΠΕ. Ετσι αναμένεται αυτά να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της «εξοικονόμησης» που θα επέφερε η καρατόμηση δια της εισφοράς στις ΑΠΕ και μάλιστα επί του κύκλου εργασιών τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΠΕΦ.