Η αλλοίωση του περιεχομένου της λίστας Λαγκάρντ πέφτει βαριά στην πολιτική σκηνή της χώρας.
Κατά τα φαινόμενα η υπόθεση Παπακωνσταντίνου θα επικρατήσει στους επόμενους μήνες στην πολιτική ζωή της χώρας και πιθανώς να την παρασύρει σε πρωτοφανείς και εξαντλητικές διαμάχες.
Και δικαίως μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ,αφού αντικατοπτρίζει ήθη της εξουσίας και φανερώνει κυρίαρχες αντιλήψεις ως προς τη διαχείριση κρίσιμων κρατικών υποθέσεων.Για πολλούς η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε το βασικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας, που δεν είναι άλλο απ’ αυτό της αυθαιρεσίας των πολιτικών προσώπων και της προστασίας των ισχυρών.
Ωστόσο, έχει εξαιρετική σημασία η αναζήτηση ευθυνών, των όποιων ευθυνών, ποινικών και πολιτικών, να μην ακινητοποιήσει την κυβέρνηση και να μην την εκτρέψει από το βασικό της έργο, που δεν είναι άλλο απ’ αυτό της σταθεροποίησης της οικονομίας και της ενεργοποίησης των διαδικασιών ανάκαμψης και ανάπτυξης.
Ως γνωστόν, η οικονομική θέση της χώρας, παρά την βελτίωσή της, παραμένει εύθραυστη. Και θα ήταν μέγα δυστύχημα να ξαναπέσει σε νέα δίνη αμφισβητήσεων.
Η κυβέρνηση και τα κόμματα, όλα τα κόμματα, οφείλουν να προστατεύσουν το κλίμα οικονομικής σταθεροποίησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα διερευνηθούν λεπτομερώς όλες οι πλευρές του πολιτικού σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ.
Είναι ζήτημα πολιτικού πολιτισμού ο διαχωρισμός της διερεύνησης του σκανδάλου από την προσπάθεια ανασύνταξης της οικονομίας.