Στον «αέρα» το ελληνόφωνο Euronews

Στον αέρα φαίνεται να είναι προς το παρόν το ελληνόφωνο κανάλι που ετοίμαζε το Euronews, αφού η ΕΡΤ με ανακοίνωση της διοίκησης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι επαναδιαπραγματεύεται την όλη υπόθεση και μάλιστα «επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της και κατ’ επέκτασιν του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για τον καταλογισμό των ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών που τυχόν θα διαπιστωθούν».

Στον αέρα φαίνεται να είναι προς το παρόν το ελληνόφωνο κανάλι που ετοίμαζε το Euronews αφού η ΕΡΤ με ανακοίνωση της διοίκησης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι επαναδιαπραγματεύεται την όλη υπόθεση και μάλιστα «επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της και κατ’ επέκτασιν του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για τον καταλογισμό των ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών που τυχόν θα διαπιστωθούν».

Από την πλευρά του ελληνόφωνου Euronews προς το παρόν περιορίζονται στην επισήμανση ότι ο χειρισμός της υπόθεσης είχε την έγκριση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής :

«Αμέσως μετά τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. και την τοποθέτηση του κ. Αιμίλιου Λιάτσου, ως επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, η ΕΡΤ Α.Ε. εστίασε την προσοχή της στο θέμα της ανακοινωθείσης συνεργασίας με το πολύγλωσσο ειδησεογραφικό δίκτυο EURONEWS, στο οποίο η ΕΡΤ μετέχει από το 1992 ως ιδρυτικό μέλος με αμετάβλητο αριθμό μετοχών και εταιρικό μερίδιο 0,32%.

Στη διάρκεια αυτής της εταιρικής σχέσης η ΕΡΤ έχει καταβάλει από το 1993 στο EURONEWS συνολικά 5.177.847,69€ με εξαιρετικά μικρό ποσοστό μερισματικής απόδοσης.

Όπως είναι γνωστό, το EURONEWS διανέμει το σήμα του κυρίως δορυφορικά ή καλωδιακά σε όλες τις χώρες προβολής του, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας όπου εδρεύει, με ελάχιστες εξαιρέσεις (αναλυτικός πίνακας στην ιστοσελίδα http://www.euronews.com/distribution).

Μετά από διερεύνηση του ζητήματος, διαπιστώθηκε ότι, την περίοδο μεταξύ των πρόσφατων δύο εκλογικών αναμετρήσεων στην Ελλάδα και τέσσερις ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου (26/06/2012), ανακοινώθηκε η δημιουργία του 24ωρου ειδησεογραφικού καναλιού Euronews στην Ελληνική γλώσσα.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται μνεία στη δομή ενός νέου ανεξάρτητου καναλιού ως του πρώτου ειδησεογραφικού σταθμού 24ωρης λειτουργίας στην Ελλάδα, το οποίο θα χρησιμοποιεί μεγάλα διεθνή ρεπορτάζ από την κεντρική παραγωγή ειδήσεων (central editing) στη Λυών, με σχολιασμό Ελλήνων δημοσιογράφων και με την προσθήκη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. Επίσης, αναφέρεται ως νέα στρατηγική του Euronews η επέκτασή του σε νέες τοπικές ραδιοτηλεοπτικές αγορές και πως η δημιουργία του καναλιού χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Euronews.

Από την πλευρά του EURONEWS είχε ζητηθεί δέσμευση της ΕΡΤ για παραχώρηση επίγειας ψηφιακής συχνότητας (DTT), μέσω της οποίας η θυγατρική εταιρία του EURONEWS θα πραγματοποιούσε μετάδοση ελληνόφωνου προγράμματος και προγράμματος τοπικού περιεχομένου (local content).

Προσώρας, η ΕΡΤ Α.Ε. φιλοξενεί τη μετάδοση του ξενόγλωσσου EURONEWS (Αγγλικά και Γαλλικά) σε επίγεια ψηφιακή συχνότητα, ασκώντας δικαίωμα που της παρέχεται από τον Ν.3592 αρ. 14 παρ. 3 και διευκρινίζει ότι η Ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει το δικαίωμα λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν 2328/1995 που διέπει το καθεστώς λειτουργίας της εγχώριας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.

Συνεπώς η ΕΡΤ ούτε μπορούσε, ούτε μπορεί να δεσμευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επίγειας ψηφιακής συχνότητας (DTT) προς κανέναν τρίτο, πολλώ δε μάλλον προς θυγατρική αλλοδαπής εταιρίας που ασκεί εν δυνάμει ανταγωνιστικό έργο.

Η ΕΡΤ ΑΕ διαβεβαιώνει ρητά και απερίφραστα ότι:

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. ουδέποτε προέβη σε απόφαση παραχώρησης ψηφιακής συχνότητας στο EURONEWS ή δέσμευσης για τη μετάδοση ελληνόφωνου προγράμματος δίχως τη συμμετοχή της σε αυτό.

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. ουδέποτε εξουσιοδότησε μέλη του, εργαζόμενο ή άλλο πρόσωπο, φορέα ή σύμβουλο προκειμένου να δεσμευτεί υπέρ της δυνατότητας του EURONEWS να εκπέμπει ελληνόφωνο πρόγραμμα από επίγεια ψηφιακή συχνότητα (DTT) στην Ελλάδα ή ελληνόφωνο ειδησεογραφικό ή άλλο πρόγραμμα με αποκλειστική εκπομπή στην Ελλάδα.

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΓΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΔΡΑ, ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ EURONEWS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. ουδέποτε πληροφορήθηκε, συμμετείχε ή εξουσιοδότησε εργαζόμενο της ΕΡΤ σχετικά με την προκήρυξη, προεπιλογή και διοργάνωση διαγωνισμού για την πρόσληψη δημοσιογράφων από το EURONEWS στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. ουδέποτε έλαβε γνώση ή παρείχε εξουσιοδότηση σε μέλος του, εργαζόμενο ή τρίτο πρόσωπο προς την ΕΡΤ να συντάξει οιαδήποτε Σύμβαση με το EURONEWS ή και το ΡΙΚ για τη μετάδοση οιασδήποτε μορφής ελληνόφωνου προγράμματος του EURONEWS από επίγεια συχνότητα στην Ελλάδα ή για την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων προς τον σκοπό αυτό.

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας με το EURONEWS, και ως ιδρυτικό μέλος – μέτοχος να θέσει προς εξέταση στο Supervisory Board του EURONEWS θέματα που άπτονται της εταιρικής δεοντολογίας, των κανόνων ανταγωνισμού και του σεβασμού της Ελληνικής Πολιτείας.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανακοίνωσης (26/06/2012) περί δημιουργίας νέου καναλιού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ Α.Ε. δηλώνει απερίφραστα ότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση, ούτε έχει λάβει σχετική απόφαση.

Η ΕΡΤ έχει συγκροτήσει ειδική επιτροπή που εξέτασε σε βάθος το ζήτημα και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της και κατ’ επέκτασιν του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για τον καταλογισμό των ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών που τυχόν θα διαπιστωθούν».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Media
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk