Πρόσκληση

Κυρίες, Κύριοι

Η Μ.Κ.Ο. Ιωάννης Καποδίστριας διοργανώνει το 1ο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων με θέμα: Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Κλιματική Αλλαγή και Διαχείριση Νησιωτικών Περιοχών. Το Σεμινάριο έχει ως κύριο σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση 30 προπτυχιακών- μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, ερευνητών και νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή και τη Διαχείριση των Νησιωτικών Περιοχών. Το Πρόγραμμα διαρκεί πέντε ημέρες: από 25 Αυγούστου 2012 έως και 30 Αυγούστου 2012 και θα λάβει χώρα στο νησί της Κέρκυρας.

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν ακαδημαϊκοί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και σχετικές διαλέξεις επί του θέματος από αξιόλογους ερευνητές των θεσμικών Ευρωπαϊκών Οργάνων.

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε την επιθυμία σας για συμμετοχή ηλεκτρονικά ώστε να σας σταλούν τα απαραίτητα έγγραφα για την αποδοχή σας στο πρόγραμμα. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21η Ιουλίου 2012 με 8η Αυγούστου 2012.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ioaniskapodistrias@yahoo.com τηλ. 6975580855

Με εκτίμηση Μέριανος Προκόπιος Πρόεδρος ΜΚΟ Ιωάννης Καποδίστριας