Παράταση έως τις 30/4/2013 λαμβάνει το πρόγραμμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου «Προστατεύω τους Ανέργους», που το οποίο αφορά σε αναστολή της καταβολής δόσεων δανείων για ανέργους.

Η ρύθμιση δανείου προβλέπει:
– έως 12 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα καταναλωτικά δάνεια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
– έως 24 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια, με δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως 5 έτη.
Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το δάνειο θα εκτοκίζεται με το συμβατικό επιτόκιο.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται ακόμα και στην περίπτωση όπου ο ένας από τους συνδικαιούχους του δανείου είναι άνεργος.

Εάν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (μέχρι 89 ημέρες) προσφέρονται στον πελάτη οι παρακάτω επιλογές:
– Αμεση καταβολή αυτών
– Καταβολή αυτών σε ισόποσες πληρωμές κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
– Καταβολή μόνο τόκων (που δημιουργήθηκαν από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές) σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος χωρίς ο πελάτης να καταβάλλει τόκους υπερημερίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή να επισκεφθούν το site της τράπεζας στη διεύθυνση www.ttbank.gr.

«Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιούργησε το προϊόν «Προστατεύω τους Ανέργους» το 2010. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα να προσφέρουμε προϊόντα για τη στήριξη των πελατών μας, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης που διατηρούμε διαχρονικά μαζί τους» δήλωσε ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ. Κλέων Παπαδόπουλος.