Στα 2,89 δισ. δολάρια διαμορφώθηκε το ποσό που πληρώθηκε για τα ασφάλιστρα κινδύνου επί των ελληνικών κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό αποθετήριο (DTCC).

Σύμφωνα με τo DTCC, ποσό ύψους 2,89 δισ. δολαρίων μεταβιβάστηκε, στις 26 Μαρτίου, από τους πωλητές των συμβολαίων στους αγοραστές.

Αυτό το ποσό αφορά τη διαφορά μεταξύ του κόστους ανάκτησης των 21,50 σεντς, όπως διαμορφώθηκε στη δημοπρασία της 19ης Μαρτίου, και της πλήρους ονομαστικής αξίας του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Το συνολικό ύψος των ελληνικών CDS ήταν 3,2 δισ. δολάρια περίπου.