Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων του κράτους, η οποία συνήλθε το Σάββατο στην Αθήνα, αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικά τριών διήμερων κυλιόμενων απεργιών, στις 20 και 21, 26 και 27 Μαρτίου, καθώς και στις 5 και 6 Απριλίου.

Αρχικώς τέθηκε σε ψηφοφορία το αν θα υπάρξει αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων ή συνέχιση τους. Με ψήφους 34 έναντι 17 επικράτησε η συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Στη συνέχεια τέθηκε σε νέα ψηφοφορία το θέμα αν οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα είναι διαρκείας, ως τη διάλυση της Βουλής, ή αν θα είναι τρεις διήμερες κυλιόμενες αποχές. Κατά τη νέα αυτή ψηφοφορία επικράτησε η δεύτερη εκδοχή (διήμερες κυλιόμενες) με 37 ψήφους έναντι 12, ενώ υπήρξαν δύο λευκά (από τους συλλόγους της Αθήνας και της Λευκάδας) και δύο «παρών» (Πειραιάς και Σύρος).

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε τελικά να μη συμμετέχουν οι δικηγόροι της Αθήνας στις πανελλαδικές διήμερες κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η απόφαση της Ολομέλειας θα επικυρωθεί από τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα οι κατά τόπους σύλλογοι να αποφασίσουν ότι δεν θα ακολουθήσουν την απόφαση της ολομέλειας και να μη συμμετέχουν στις διήμερες κυλιόμενες αποχές.

Ο δικηγορικός κόσμος αντιδρά σε ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου 4055/2012 για τη «δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκειας αυτής», που αφορά στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, καθώς και για το περαιτέρω άνοιγμα των δικηγορικών εταιρειών, κ.λπ.