Ο νέος σχολικός χάρτης της χώρας-Οι πίνακες

Αριθμό – έκπληξη, σχολείων που συγχωνεύονται ή καταργούνται ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το υπουργείο Παιδείας, παρουσιάζοντας τον νέο σχολικό χάρτη της χώρας. Κατά 1.056 σχολεία λιγότερα –τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται – θα βρει η επόμενη σχολική χρονιά την εκπαιδευτική κοινότητα.

Αριθμό – έκπληξη, σχολείων που συγχωνεύονται ή καταργούνται ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το υπουργείο Παιδείας, παρουσιάζοντας τον νέο σχολικό χάρτη της χώρας. Κατά 1.056 σχολεία λιγότερα –τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται – θα βρει η επόμενη σχολική χρονιά την εκπαιδευτική κοινότητα.

Συνολικά συγχωνεύονται 1.933 σχολεία και προκύπτουν 877 νέα, από το σύνολο των 16.000 σχολικών μονάδων που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνενώνονται 1.523 σχολεία και προκύπτουν 672 νέα σχολεία. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνενώνονται 410 σχολεία και προκύπτουν 205 νέα συγκροτήματα.
Πάντως, το υπουργείο Παιδεία αναφέρει ότι και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το όριο των μαθητών ανά τάξη θα είναι εως 25 μαθητές το ανώτερο (συν 10% σε εξιαρετικές περιπτώσεις).

Να σημειωθεί βέβαια ότι το 30% των γυμνασίων που συγχωνεύονται σε ολόκληρη τη χώρα είχαν λιγότερους από 35 μαθητές, ενώ το 50% των λυκείων λειτουργούσαν μόνο με την πρώτη ή την δεύτερη λυκειακή τάξη και δεν είχαν ούτε ένα τμήμα της Γ΄ τάξης του λυκείου.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκα ότι τα κριτήρια για τις συνενώσεις των σχολείων είναι αποκλειστικά παιδαγωγικά.
« Το υπουργείο αλλάζει το σχολικό χάρτη της χώρας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στη δημόσια εκπαίδευση» αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου. « Δημιουργούνται σχολεία που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και τον απαραίτητο αριθμό μαθητών ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρμόζουν άρτια το ωρολόγιο πρόγραμμα».

Ακόμη όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας:
– Δημιουργούνται 6/θεσια και 12/θεσια δημοτικά σχολεία εκεί όπου οι μαθητικές ανάγκες το υπαγόρευαν.
– Ιδρύονται σχολεία, ακολουθώντας τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητικού δυναμικού, με βασική προτεραιότητα το μαθητή και τις ανάγκες της τάξης.

– Στα μεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως στα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια δίνεται έμφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, μόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

– Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα παραμένει σταθερός ,έως 25 στην Πρωτοβάθμια, έως 25+10% στη Δευτεροβάθμια

– Οι συνενώσεις δεν επιφέρουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πέραν του μέχρι σήμερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωμένα σχολεία υπάρχει κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 παιδιά στην Πρωτοβάθμια και τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

– Οι συνενώσεις δεν οδηγούν σε υπερμεγέθη σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις – 6 Πανελλαδικώς- σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν αριθμό μαθητών από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500.


Τη Δευτέρα οι αντιδράσεις από ΟΛΜΕ

Τη Δευτέρα το μεσημέρι συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για να σχολιάσει τις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Δημ. Πεππές στο Βήμα: «Αποτελεί θετικό βήμα η δέσμευση του υπουργείου Παιδείας ότι οι μαθητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα ξεπερνούν τους 25, ωστόσο η θέση μας ότι πρόκειται για πολιτική του Μνημονίου παραμένει». «Δημιουργούνται μεγάλα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν την εργασιακή αβεβαιότητα, και το κόστος της μεταφοράς των μαθητών σε σχολεία πιο μακριά από το σπίτι τους αυξάνεται».

Αναλυτικά οι συνενώσεις:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

1523 σχολικές μονάδες σε 672. Από αυτές :

169 Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια
98 ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας
18 χωρίς μαθητές

Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν:
120 νέα 6/θέσια και
61 νέα 12/θέσια σχολεία

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

410 σχολικές μονάδες σε 205. Σε αυτές:
το 30% των Γυμνασίων είχαν μαθητικό δυναμικό μικρότερο από 35 μαθητές
πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που συνενώνονται είναι λυκειακές τάξεις
ο αντίστοιχος αριθμός πέρυσι (για τη σχολική χρονιά 2010-2011) ήταν στο ένα δέκατο περίπου ενώ
παλαιότερα ο νόμος έμενε εν μέρει ανενεργός, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις συνενώσεων – ιδρύσεων σχολικών μονάδων ανακαλούνταν.


Χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνενώσεων:

-Τα μικρά Δημοτικά Σχολεία στα χωριά όπου ένας ή δύο δάσκαλοι αναλαμβάνουν και τις 6 τάξεις και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ειδικοτήτων όπως γυμναστή και καθηγητή ξένης γλώσσας. Στόχος είναι τα 6/θέσια Δημοτικών Σχολεία όπου κάθε τάξη έχει το δάσκαλό της.

-Στα αστικά κέντρα, η συνένωση δημοτικών σχολείων που συστεγάζονται, δημιουργούνται 12θεσια σχολεία και εντάσσονται στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία με το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

– Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των πολύ μικρών γυμνασίων και λυκείων που δεν εξασφάλιζαν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών για το πρόγραμμα του νέου λυκείου που θα ξεκινήσει πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο του 2011.

– Σε κάποιες από τη συνένωση των σχολείων καταργείται η διπλοβάρδια (πρωί – απόγευμα)όπως, στο 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και στο 21ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 21ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Με τη συνένωση των δυο Γυμνασίων και των δυο Λυκείων προκύπτουν το 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, τα οποία θα λειτουργούν μόνο με πρωινή βάρδια. Επίσης, το 122ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που λειτουργούσαν με διπλοβάρδια, συνενώνονται στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών μόνο με πρωινή βάρδια.

Δείτε τους πίνακες

Γυμνάσια – Λύκεια καταργήσεις


Γυμνάσια – Λύκεια συγχωνεύσεις

Νηπιαγωγεία – Δημοτικά

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk