Μήνυμα αισιοδοξίας από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής κ.Απ. Ταμβακάκη