Το πόσιμο νερό στα χωριά της Ουγγαρίας που επλήγησαν από τη διαρροή τοξικής λάσπης από δεξαμενή εργοστασίου κατασκευής αλουμίνας είναι τώρα ασφαλές, αλλά πρέπει να ελέγχεται διαρκώς, όπως και ο αέρας, το έδαφος και τα τρόφιμα για μόλυνση από βαρέα μέταλλα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Ο συνεχής έλεγχος του αέρα εντός των κτιρίων και εκτός, του πόσιμου νερού και της ποιότητας του εδάφους και των τροφίμων που παράγονται εξακολουθεί να έχει ουσιαστική σημασία για την αξιολόγηση του κινδύνου έκθεσης, ιδιαίτερα σε βαρέα μέταλλα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και για τη λήψη της απαιτούμενης δράσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΟΥ.

«Οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι η ποιότητα των υδάτων του Δούναβη παραμένει ανεπηρέαστη», επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Στην αναφορά που συνέταξε σχετικά με έρευνα που έγινε στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΟΥ ζητεί επίσης να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της τοξικής λάσπης ειδικά από τα σπίτια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των κατοίκων.

Επιπλέον ο παγκόσμιος οργανισμός αξιώνει να δοθούν σαφείς οδηγίες στους κατοίκους και στους σχεδόν 4.000 εργαζόμενους που μετέχουν στον καθαρισμό από την τοξική λάσπη για τον τρόπο προστασίας τους.

Εκατοντάδες χωρικοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, τα οποία είχαν εκκενώσει μετά τη διαρροή στις 4 Οκτωβρίου της τοξικής λάσπης από δεξαμενή εργοστασίου αλουμίνας της εταιρείας MAL Zrt στη δυτική Ουγγαρία. Από τη διαρροή αυτή έχασαν τη ζωή τους 9 άνθρωποι και 150 τραυματίστηκαν.