ΛΟΝΔΙΝΟ. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο μιας πολύχρονης ερευνητικής προσπάθειας μελέτης της συμπεριφοράς των θαλάσσιων θηλαστικών, και ειδικότερα των φαλαινών και των δελφινιών. Υστερα από προσπάθειες 10 ετών ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ενός δικτύου υδροφώνων και εξοπλισμού ηχητικής καταγραφής σε βυθούς και άλλα σημεία των θαλασσών. Με τον εξοπλισμό αυτόν οι επιστήμονες μπορούν πλέον να ακούν τους ήχους και τα τραγούδια των φαλαινών και των δελφινιών αλλά και γενικότερα τους υποθαλάσσιους θορύβους. Στόχος τους είναι να μελετήσουν τις επιπτώσεις που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στη ζωή και στη συμπεριφορά των θαλάσσιων θηλαστικών.

Το ερευνητικό πρόγραμμα ονομάζεται LΙDΟ (Listening to the Deep Οcean Εnvironment). Δημιουργήθηκε μάλιστα ένας δικτυακός τόπος (http://listentothedeep. net/) στον οποίο οι χρήστες του Ιnternet μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των ερευνών και να ακούνε τους ήχους από τα βάθη των θαλασσών. Ο εξοπλισμός της υποθαλάσσιας ηχητικής καταγραφής είναι εγκατεστημένος σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, στον Ατλαντικό Ωκεανό (κοντά στις ευρωπαϊκές ακτές) και στη Βόρεια Θάλασσα.