Βαθαίνει η ύφεση καθώς η ελληνική οικονομία παρουσίασε νέα συρρίκνωση κατά 3,7% για το δεύτερο τρίμηνο του 2010, έναντι μείωσης 2,8% που είχε στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Ακόμη μία ένδειξη της πτωτικής πορείας της ελληνικής οικονομίας είναι και η μείωση της κατανάλωσης κατά 5,1%, καθώς και η πτώση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 18,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με τα οποία το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (σε σταθερές τιμές 2000) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 παρουσίασε μείωση κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η οικοδομική δραστηριότητα όσον αφορά τις κατοικίες μειώθηκε κατά 19,3%, ενώ οι υπόλοιπες κατασκευαστικές δραστηριότητες, όπως ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι λοιπές κατασκευές, μειώθηκαν κατά 10,6% και 27%, αντιστοίχως. Ο εξοπλισμός μεταφορών παρουσίασε μείωση κατά 20,9%.

Μείωση, ακόμη, καταγράφεται τόσο στη δημόσια κατανάλωση κατά 8,4% όσο και στην ιδιωτική κατά 4,2%.

Αντιθέτως, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε μείωση 28,1%, για να συμβάλει έτσι θετικά στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. Οπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν συνολική μείωση 13,5%. Ειδικότερα οι εισαγωγές αγαθών παρουσίασαν μείωση κατά 21,1%, ενώ αντίθετα οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,4%. Μείωση κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν μείωση κατά 2,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7%. Οσον αφορά την εκτίμηση του ΑΕΠ με την προσέγγιση της παραγωγής, η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παρουσίασε μείωση κατά 6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και μείωση κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αύξηση στην προστιθέμενη αξία παρουσίασε μόνο ο κλάδος γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας κατά 1,9%. Αντίθετα, μείωση στην προστιθέμενη αξία παρουσίασαν οι άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, και συγκεκριμένα ο κλάδος της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, κατά 6,6%, των κατασκευών κατά 24,7%, τoυ εμπορίου, ξενοδοχείωνεστιατορίων, μεταφορών και επικοινωνιών κατά 10,8%, ο κλάδος χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων σχετικών με την ακίνητη περιουσία, εκμισθώσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά 2,7%, καθώς και ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών κατά 1,2%. Σε τρέχουσες τιμές οι αμοιβές των απασχολουμένων μειώθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.