Στο 3,2% έπεσε τον Απρίλιο ο ετήσιος ρυθμός της συνολικής χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από 3,5% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το μέγεθος βρισκόταν στο 4,2%.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε τον Απρίλιο του 2010 θετική καθαρή ροή 15 εκατ. ευρώ (από 46 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης παρουσίασε επιβράδυνση και διαμορφώθηκε σε 3,9% από 4,3% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2009: 5,1%).

Επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού ανόδου της χρηματοδότησης σημειώνεται σχεδόν ρος όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τα «Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» όπου ο ετήσιος ρυθμός επιταχύνθηκε λόγω ενδο-ομιλικών κινήσεων.

Ειδικότερα, με αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής κινείται η πιστωτική επέκταση τόσο προς τη βιομηχανία (Απρίλιος: -1,7%, Μάρτιος: -1,3%, Δεκέμβριος: -3,5%), όσο και προς το εμπόριο (Απρίλιος: -0,8%, Μάρτιος: 0,5%, Δεκέμβριος: 4,2%).

Σχεδόν αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα παρέμεινε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης του κλάδου των κατασκευών (Απρίλιος: 3,3%, Μάρτιος : 3,4%, Δεκέμβριος: 2,7%), ενώ σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης της ναυτιλίας (Απρίλιος: 0,7%, Μάρτιος: 2,3%, Δεκέμβριος: 4,0%).

Αντίθετα, με σχετικά υψηλούς ετήσιους ρυθμούς αυξήθηκε και αυτό το μήνα η χρηματοδότηση των κλάδων «Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» (16,5%), «Τουρισμού» (7,9%), «Ηλεκτρισμού-Φωταερίου-Ύδρευσης» (20,5%), «Επικοινωνιών-Μεταφορών πλην Ναυτιλίας» (27,9%) και «Λοιπών» (6,3%).

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά τον Απρίλιο του 2010 ήταν αρνητική 174 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2009: θετική ροή 115 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε περαιτέρω (Απρίλιος 2010: 2,5%, Μάρτιος 2010: 2,7%, Δεκέμβριος 2009: 3,1%).

Η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική 18 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2010 (Απρίλιος 2009: θετική 133 εκατ. ευρώ), και o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε (Απρίλιος 2010: 3,3%, Μάρτιος 2010: 3,5%, Δεκέμβριος 2009: 3,7%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αρνητική ροή 151 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2009: θετική ροή 2 εκατ. ευρώ), και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους υποχώρησε περαιτέρω (Απρίλιος 2010: 0,6%, Μάρτιος 2010: 1,0%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%).

Τέλος, η καθαρή ροή των «λοιπών» δανείων προς τα νοικοκυριά ήταν αρνητική, 5 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2010 (Απρίλιος 2009: αρνητική ροή 20 εκατ. ευρώ), ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους επιταχύνθηκε σε 2,6% από 2,1% το Μάρτιο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: -1,1%).