Το νέο αναπροσαρμοσμένο συμβόλαιο στην Τουρκία, η αύξηση του φόρου στη Βουλγαρία, αλλά και το υψηλό pay out σε ορισμένες αγορές του Στοιχήματος, πίεσαν την κερδοφορία της Ιntralot το πρώτο τρίμηνο. Η διοίκηση είναι αισιόδοξη για τη συνέχεια, καθώς οι αναπτυσσόμενες αγορές στις οποίες έχει τοποθετηθεί έγκαιρα δείχνουν σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009, φτάνοντας τα 228 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας τα οικονομικά αποτελέσματα του νέου τουρκικού συμβολαίου τόσο για το πρώτο τρίμηνο του 2009 όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2010, στην ίδια βάση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) σημείωσαν κάμψη 26,3% φτάνοντας τα 34 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιρουμένων των οικονομικών αποτελεσμάτων του νέου τουρκικού συμβολαίου το ΕΒΙΤDΑ αυξήθηκε κατά 4,1%, «αναδεικνύοντας τη δυναμικότητα των υπόλοιπων έργων» . Επιπλέον, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα της Βουλγαρίας στον νέο φόρο, τα ΕΒΙΤDΑ στην ίδια βάση σημείωσαν αύξηση 9,8%.

Τα κέρδη προ φόρων κατήλθαν στα 27,7 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 37,4%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 31,5% φτάνοντας τα 15,1 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009 τα ΕΒΙΤDΑ και τα καθαρά κέρδη έχουν σταθεροποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της SVL, της τζαμαϊκανής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών που εξαγοράστηκε στις αρχές του 2010, δεν συμπεριελήφθησαν στα αποτελέσματα του τριμήνου, κάτι που θα γίνει στο δεύτερο τρίμηνο εξαιτίας τυπικών διαδικαστικών θεμάτων.

Ο όμιλος είχε θετικές ταμειακές ροές 26,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρνητική ταμειακή ροή των 9,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2009 παρά τις επενδύσεις των 25,1 εκατ. ευρώ για την έναρξη των νέων έργων το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2010 ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ιntralot κ. Κ. Αντωνόπουλος δήλωσε: « Το πρώτο τρίμηνο για το οικονομικό έτος 2010 υπήρξε αρκετά δυνατό για την Ιntralot παρά τα δυσμενή αποτελέσματα του Στοιχήματος σε μερικές χώρες, τα οποία αύξησαν την καταβολή κερδών προς τους νικητές στο τρίμηνο και παρά την αύξηση του φόρου στα τυχερά παιχνίδια στη Βουλγαρία στις αρχές του έτους.

Η εταιρεία εισήλθε σε μια νέα, σταθερά αναπτυξιακή πορεία μετά το νέο τουρκικό συμβόλαιο Στοιχήματος. Η διαρκής ανοδική πορεία των αναπτυσσόμενων αγορών ενισχύει την αισιοδοξία μας, καθώς η Ιntralot έχει επενδύσει από νωρίς σε αυτές τις αγορές σε όλον τον κόσμο. Καθώς οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν ότι προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους από τα τυχερά παιχνίδια πρέπει να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, παρά να αυξάνουν τους φόρους, η κρίση αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις για την εταιρεία στο προσεχές μέλλον».