Τα στοιχεία των συναλλαγών μέσω καρτών πληρωμών καταδεικνύουν δυναμικότερη ανάκαμψη της κατανάλωσης, σε σχέση με τις προβλέψεις Τα πρώτα στοιχεία για τον Απρίλιο και τον Μάιο δείχνουν ότι η θετική τάση στις συναλλαγές με κάρτες θα συνεχιστεί και το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Τα επίπεδα των συναλλαγών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αντανακλούν τα υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης των καταναλωτών

Οι συναλλαγές των καταναλωτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 9% το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σύμφωνα με την έκθεση της Visa για τις Ευρωπαϊκές Τάσεις στις Συναλλαγές (Visa European Spending Trends), η οποία ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την Markit, εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών μελετών.

Συμφωνά με τα αποτελέσματα της έκθεσης, η αξία των συναλλαγών με κάρτες Visa (χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες) στην Ευρώπη αυξήθηκε στα € 230 δις, ενώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 ήταν στα € 198 δις. Η αύξηση αυτή επηρέασε και το αντίστοιχο ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο ανήλθε στο 16,4% από 11,7% το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αύξηση του αριθμού έκδοσης πιστωτικών καρτών, τα προσαρμοσμένα στοιχεία καταδεικνύουν μια αύξηση της ονομαστικής δαπάνης κατά 9% από έτος σε έτος. Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές με κάρτες Visa αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με την περίοδο πριν την ύφεση, όταν έφτασαν στο υψηλότερο ποσοστό στα τέλη του 2007 με 5,8%.

Παρά το γεγονός ότι ο όγκος των συναλλαγών έχει βελτιωθεί, ο μέσος όρος δεν έχει φτάσει ακόμα τα επίπεδα της περιόδου 2005 έως 2008. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο μέσος όρος των συναλλαγών με κάρτες ανερχόταν στα € 51-53, ποσό που μειώθηκε στο € 48,8 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009 και βρίσκεται σήμερα στο € 49. Αυτό σχετίζεται την περιορισμένη δαπάνη των καταναλωτών και με τις χαμηλότερες τιμές, αλλά και με τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των καταναλωτών που χρησιμοποιούν τις κάρτες τους για μικρότερες συναλλαγές, εξήγηση που βασίζεται και στη διαρκή αύξηση του μέσου αριθμού των συναλλαγών ανά κάρτα.

Η σημαντική αύξηση στη χρήση των καρτών πληρωμών κατά την τελευταία δεκαετία μεταφράζεται σε ένα 11,2% καταναλωτικής δαπάνης στα σημεία πώλησης στην Ευρώπη που πραγματοποιείται με κάρτες Visa, 70% της οποίας πραγματοποιείται με χρεωστικές κάρτες Visa. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα των συναλλαγών με κάρτες αποτελούν ισχυρή ένδειξη της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης.

Η έκθεση που βασίστηκε στην ανάλυση των 399 εκατομμυρίων καρτών Visa Europe (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, εντόπισε μια άμεση σχέση μεταξύ των στοιχείων της Visa και των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύουν ότι η αίσθηση των καταναλωτών σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 (αγγίζοντας το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας διετίας), ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 βρισκόταν σε ιστορικό χαμηλό, συμφωνά και με τα στοιχεία της Visa.

Ο Δρ. Steve Perry, Εμπορικός Διευθυντής της Visa Europe δήλωσε σχετικά: «Η καταναλωτική δαπάνη επηρεάστηκε σημαντικά από την ύφεση, αλλά φαίνεται ότι ανακάμπτει με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι πλέον ταχύτεροι απ’ ότι πριν την ύφεση. Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά, εφόσον η καταναλωτική δαπάνη αποτελεί μία τόσο σημαντική “μηχανή ανάπτυξης”.

Εντούτοις, η αισιοδοξία πρέπει να παραμείνει συγκρατημένη, καθώς η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση και άλλων χωρών της Ευρώπης, σημαίνει ότι οι προοπτικές είναι ακόμα ασταθείς και αναμένουμε να δούμε αν η κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται με τους ίδιους ρυθμούς.

Ο Chris Williamson, Chief Economist της Markit επεσήμανε: «Η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης μέσω καρτών Visa αποτελεί μια χρήσιμη ένδειξη για τις μεταβαλλόμενες τάσεις στην κατανάλωση και τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο δίνουν μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα. Αυτό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει έστω εν μέρει την αυξανόμενη τάση χρήσης καρτών έναντι μετρητών σε πολλές χώρες, ενώ αν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός η «πραγματική» ανάπτυξη της καταναλωτικής δαπάνης ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένη».