Συνεχίστηκε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η μείωση των πωλήσεων στα καύσιμα, ακολουθώντας τη γενικότερη πτωτική πορεία από τις αρχές του χρόνου.