Δραστικές αλλαγές, μεταξύ άλλων και στη «δυσλειτουργική» αγορά εργασίας της, προτείνει το ΔΝΤ στην Ισπανία κατά την τακτική εξέταση της ισπανικής οικονομίας που επέστρεψε δειλά στην ανάπτυξη (κατά μόλις 0,1%) το πρώτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, τα προβλήαματα της Ισπανίας -πέραν του διογκωμένου δημόσιου χρέους και της «δυσλειτουργικής αγοράς εργασίας»- είναι η φούσκα του στεγαστικού τομέα, ο υπερχρεωμένος ιδιωτικός τομέας, η αδύναμη ανταγωνιστικότητα και η αδυναμία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

«Χρειάζονται αναπτυξιακές δομικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα αλλαγές στην αγορά εργασίας» σημειώνει το ΔΝΤ, το οποίο εμφανίζεται πιο απαισιόδοξο από τη Μαδρίτη για το άμεσο μέλλον της ισπανικής οικονομίας, προβλέποντας συρρίκνωση 0,4% του ΑΕΠ για ολόκληρο το 2010. Το Ταμείο υπολογίζει ότι η ισπανική οικονομία θα επιστρέψει οριστικά σε ετήσια ανάπτυξη (κατά 0,9%) το 2011.

Μεσοπρόθεσμα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 1,5% με 2%, όπως αναφέρει το Reuters.

Η ισχυρότερη ανάπτυξη των εξαγωγών θα βοηθούσε στην αντιστάθμιση της αργής ανάκαμψης στην εσωτερική ζήτηση, υποστηρίζει η έκθεση του ΔΝΤ, αποδίδοντας την τελευταία στην αβεβαιότητα που προκαλούν τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ισπανίας.