Συντριπτικά υπέρ της Ελλάδας διαμορφώνεται το ισοζύγιο των επενδύσεων της μιας χώρας στην άλλη καθώς τα ελληνικά κεφάλαια που έχουν τοποθετηθεί στη γείτονα είναι σημαντικά υψηλότερα από τα τουρκικά που έχουν επενδυθεί στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι το διάστημα 2002-2008 η Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς ξένους επενδυτές στην Τουρκία με συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο 6 δισ. δολαρίων, ενώ μόνο το 2009 υπολογίζεται ότι οι ελληνικές επενδύσεις στη χώρα ανήλθαν σε 780 εκατ. δολάρια.