Πόρισμα-«φωτιά» στέλνει στη Δικαιοσύνη 22 γιατρούς και μαζί τους πέντε διοικητικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Κομπίνες με ασθενείς-«μαϊμού», εικονικές εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα, παράνομες αμοιβές σε γιατρούς, υπέρμετρες συνταγογραφήσεις φαρμάκων, ακόμη και πλαστούς διαγωνισμούς για την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικού αρχείου, εντόπισαν κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στον ΟΠΑΔ οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης. Το πόρισμά τους παραδόθηκε χθες από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθούν διώξεις σε έξι θεράποντες ιατρούς, σε εννέα γιατρούς-ελεγκτές, σε επτά συμβεβλημένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και σε πέντε διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΠΑΔ για τους οποίους προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Τα στοιχεία που περιέχονται στις ιατρικές εντολές και στις ιατρικές επισκέψεις, οι οποίες κατατίθενται στον ΟΠΑΔ από τους συμβεβλημένους προς εκκαθάριση, όπως διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές ουδέποτε είναι ενδελεχή. Ούτε καν διασταύρωση γίνεται με τα στοιχεία των ασφαλισμένων που είναι καταχωρισμένα στο μηχανογραφικό σύστημα. Στις ιατρικές εντολές των συμβεβλημένων γιατρών και διαγνωστικών κέντρων εντοπίστηκαν περιπτώσεις με ανύπαρκτο ή λανθασμένο ΕΜΑΔ (Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων Δημοσίου), με υπογραφή ελεγκτή γιατρού μεταγενέστερη της πραγματοποίησης της εξέτασης, με διαφορετικές υπογραφές των ιδίων ασφαλισμένων και ανακολουθία στον αύξοντα αριθμό των σελίδων του βιβλιαρίου όπου έχουν συνταγογραφηθεί οι ιατρικές πράξεις. Ακόμη, έχουν συνταγογραφηθεί εξετάσεις σε βιβλιάρια «συνταξιούχων» τα οποία ανήκουν σε «εν ενεργεία» ασφαλισμένους. Οι επιθεωρητές βρήκαν να εμφανίζονται ασφαλισμένοι, κάτοικοι επαρχίας, ότι πραγματοποίησαν μικροβιολογικές εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο της Αθήνας την ίδια ημέρα της συνταγογράφησης από τον γιατρό της επαρχίας και θεώρησης της συνταγής επίσης από ελεγκτή γιατρό της επαρχίας.

Πρόβλημα εντοπίζεται και στις καταβληθείσες δαπάνες σε συμβεβλημένους γιατρούς ιδίων ειδικοτήτων, καθώς και σε διαγνωστικά κέντρα, όπου εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις. Σε ορισμένους γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα οι δαπάνες είναι ιδιαίτερα υψηλές, ενώ βρέθηκε ακόμη και γιατρός ο οποίος εργαζόταν από το 1998 ως και το 2002 με δύο ειδικότητες, συνάπτοντας σύμβαση με το Δημόσιο ως φυσίατρος και με το ΙΚΑ ως παθολόγος. Επιπλέον οι ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς αποδίδονται στο ίδιο ποσό, ανεξάρτητα αν είναι πρώτη ή δεύτερη επίσκεψη, κατά παράβαση του ΠΔ 127/05, βάσει του οποίου διαφοροποιείται η αμοιβή της πρώτης ιατρικής επίσκεψης από τις επόμενες.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι κατεβλήθησαν δαπάνες για νοσηλεία ασφαλισμένων σε γενική κλινική η οποία δεν έχει συνάψει σύμβαση «εσωτερικών ασθενών» με το Ταμείο. Στην εν λόγω κλινική εκκαθαρίστηκαν 4.407.605,04 ευρώ, 3.732.604,66 ευρώ, 8.518.922,56 ευρώ και 1.589.428,12 ευρώ για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 αντιστοίχως. Το 2008 παρατηρείται μάλιστα αύξηση των δαπανών κατά 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πλημμέλειες διαπιστώθηκαν και κατά την αρχική σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων γιατρών και διαγνωστικών κέντρων. Οι όροι των συμβάσεων παραβιάζονται και κατά την εκκαθάριση των δαπανών. Δηλαδή γίνονται δεκτές και εκκαθαρίζονται ιατρικές εντολές που υποβάλλονται με καθυστέρηση, κατά παράβαση των συμβάσεων.

Οι εγκαλούμενοι γιατροί και διοικητικοί
Το πόρισμα της έρευνας που απεστάλη στον εισαγγελέα Εφετών για την άσκηση ποινικών διώξεων καταλογίζει ευθύνες:

Σε 6 θεράποντες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ για μη τήρηση των νομίμων υποχρεώσεών τους («να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν αν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο»).

Σε 9 ελεγκτές γιατρούς επειδή θεώρησαν εντολές μετά την πραγματοποίηση των αναγραφόμενων εξετάσεων.

Σε 7 συμβεβλημένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. (Σε έναν μικροβιολόγο διότι υπέβαλε εκπρόθεσμα εντολές προηγουμένων μηνών, σε τρεις φυσιάτρους επειδή δεν είχαν δηλώσει αλλαγή διεύθυνσης και δεν είχαν συνάψει συμβάσεις, σε έναν καρδιολόγο γιατί, ενώ διέκοψε με δική του αίτηση τη σύμβασή του, υπέβαλε λογαριασμούς που αφορούσαν ιατρικές εντολές οι οποίες αναγνωρίστηκαν και εγκρίθηκαν και σε μία δερματολόγο για μη έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας).

Σε 5 διοικητικούς υπαλλήλους.

27 άτομα αντιμέτωπα με διώξεις
Από το «μικροσκόπιο» των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης πέρασαν τα παραστατικά του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και το πόρισμά τους στέλνει στον εισαγγελέα 22 γιατρούς και 5 διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΠΑΔ Χωρίς… βάση ο έλεγχος των δαπανών
Δεν έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων για τον έλεγχο της συχνότητας της συνταγογράφησης, της χρήσης φαρμάκων, της συχνότητας πραγματοποίησης των ιατρικών πράξεων και ιατρικών επισκέψεων, του κόστους παροχής υπηρεσιών ανά ασφαλισμένο κατά νομό και σε όλη την επικράτεια και κυρίως για τον έλεγχο των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα ο ΟΠΑΔ να καταβάλλει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά στους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες σε συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής του ΟΠΑΔ φαρμακοποιούς σημείωσαν αύξηση κατά 57,11% το 2009.

Φαρμακοποιοί και αμοιβές