Οι συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150 ευρώ, δεν εκτελούνται από το φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του Φορέα, ανακοίνωσε ο ΟΓΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010, ισχύουν από 11 Μαΐου 2010, δηλαδή την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ, οι συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό.