Συμβολική κατάληψη στο υπουργείο Εργασίαςπραγματοποίησαν σήμερα το πρωίμέλη του ΠΑΜΕ, αντιδρώντας στα μέτρα της κυβέρνησης και στο Ασφαλιστικό.

Τα μέλη του ΠΑΜΕαπέκλεισαν τις εισόδους του υπουργείου επί της οδού Πειραιώς καιείχαν αναρτήσει πανό στο κτίριο με κεντρικό σύνθημα «Απορρίψτε τα μέτρα».