Προθεσμία έξι μηνών για να επαναπατριστούν κεφάλαια από το εξωτερικό με παρακράτηση φόρου 5% χωρίς έλεγχο του «πόθεν έσχες». Χθες υπεγράφη απόφαση με την οποία ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων με καταληκτική ημερομηνία τη 15η Οκτωβρίου 2010. Παρακράτηση φόρου 8% επί της αξίας των κεφαλαίων που παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή.