Ανατροπές στους κανόνες άσκησης του επαγγέλματός τους, στις αμοιβές τους, οι οποίες σήμερα καθορίζονται διοικητικά, και κατά συνέπεια στη ζωή τους θα υποστούν ως το τέλος τρέχοντος έτους οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, οι ορκωτοί λογιστές και οι φαρμακοποιοί.

Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τη συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ για την κατάργηση των διοικητικών παρεμβάσεων σε όλα τα επιστημονικά επαγγέλματα, προετοιμάζει το σχετικό σχέδιο νόμου το οποίο εκτιμά ότι θα έλθει στη Βουλή τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αποφασιστεί, το υπουργείο Οικονομικών καλείται να υλοποιήσει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών, τους γεωγραφικούς περιορισμούς και την απαγόρευση της διαφήμισης (τώρα διαφήμιση γίνεται έμμεσα μόνο από τα site δικηγορικών γραφείων), γεγονός που προκαλεί αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των επαγγελματιών.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για μία ακόμη φορά την Ελλάδα για την απελευθέρωση των υπηρεσιών διότι, ενώ έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία η σχετική κοινοτική οδηγία (2006/123), δεν έχουν προωθηθεί οι απαραίτητες κανονιστικές ρυθμίσεις για να εφαρμοσθεί ο νόμος.

Το σχέδιο νόμου το οποίο προετοιμάζει η κυβέρνηση θα συμπεριλαμβάνει τα εξής:

* Την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών, των γεωγραφικών περιορισμών σχετικά με το πού μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα και την άρση της απαγόρευσης της διαφήμισης της δραστηριότητάς τους.

* Το άνοιγμα του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου με την κατάργηση του κλειστού αριθμού των συμβολαιογραφείων και την είσοδο στη δραστηριότητα και των δικηγόρων. * Την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών και όλου του τεχνικού κλάδου.

* Την άρση της ελάχιστης υποχρεωτικής αμοιβής των ορκωτών λογιστών.

* Την κατάργηση όλων των περιορισμών στο φαρμακευτικό επάγγελμα σχετικά με τον αριθμό των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους.

Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι μετά την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών, οι νέοι δικηγόροι (όσοι ασκούν το επάγγελμα για 5 έτη) δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Από τους 20.000 δικηγόρους της Αθήνας περίπου οι 7.000 είναι νέοι δικηγόροι και κάθε χρόνο εγγράφονται άλλοι 1.200. Επίσης με την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών δικηγόροι και μηχανικοί εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους ότι θα «εισβάλλουν» συνάδελφοί τους από τις νέες χώρεςμέλη της ΕΕ.

ΦΠΑ 23% οι δικηγόροι
Με ΦΠΑ 23% θα επιβαρύνονται οι αμοιβές των δικηγόρων για κάθε πράξη τους ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας. Ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται επί του παρόντος στις ελάχιστες αμοιβές, αλλά μετά την κατάργησή τους θα επιβάλλεται σε κάθε αμοιβή (δελτίο παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο) που θα κόβουν οι δικηγόροι.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα πληρώνουν, επί παραδείγματι, για την κατάθεση μιας αγωγής ή για την αναβολή μιας δίκης την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή προσαυξημένη κατά 23% και φυσικά θα πληρώνουν και το επιπλέον ποσό εφόσον τους ζητείται από τον δικηγόρο τους. Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων ζητεί να μην επιβληθεί ο ΦΠΑ και να αυξηθούν τα ελάχιστα όρια αμοιβών τους που παραμένουν στάσιμα την τελευταία διετία.