Αύξηση κατά 9,7% στην παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε η Αlico Ελλάδος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να ανέρχονται σε 84.666.348 ευρώ έναντι 77.187.172 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχα το μερίδιο αγοράς της Αlico αυξήθηκε στο 13,52% από 12,28% που ήταν στο τέλος του 2009.