Σε αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης οδηγεί την Credit Αgricole η ύφεση