Τις προτάσεις τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής για τη στενότερη δημοσιονομική εποπτεία των κρατών μελών της ευρωζώνης, παρουσιάσε στη σημερινή συνδρίασηο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο

Τόσο οκ. Μπαρόζο όσο και ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα οικονομίας, Όλι Ρεν, τόνισαν ότι στο μέλλον, η παροχή των κοινοτικών
χρηματοδοτήσεων θα εξαρτάται από το βαθμό τήρησης των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας.

«Χωρίς κυρώσεις δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπιστία»,είπεο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζ. Μπαρόζο.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των αποφάσεων που έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα οι 16 ηγέτες των χωρών του ευρώ, προτείνει την αυστηρότερη τήρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και την καθιέρωση μιας νέας οικονομικής διακυβέρνησης, υπό την έννοια ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί των χωρών του ευρώ θα πρέπει πριν ψηφιστούν από τα εθνικά κοινοβούλια, να έχουν την έγκριση και του Συμβουλίου Eurogroup.

«Σε αυτήν την κρίση διαπιστώσαμε ότι οι αποφάσεις μιας χώρας, ακόμα και αν αυτή εκπροσωπεί μόλις το 2% του ΑΕΠ της ευρωζώνης, έχουν τεράστιες επιπτώσεις και στα άλλα κράτη του ευρώ», ανέφερε ο Ζ. Μπαρόζο.

Στη συνέχεια , ο Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «η οικονομική πολιτική ενός κράτους μέλους δεν είναι αποκλειστικά θέμα εθνικού συμφέροντος αλλά κοινού συμφέροντος, στο πλαίσιο της ευρωζώνης

Επιπλέον διευκρινίσε ότι οι εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων παραμένουν ακέραιες. «Αυτός είναι ο πυρήνας της οικονομικής και
νομισματικής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση αν δεν υπάρχει οικονομική ένωση. Τα κράτη μέλη που δεν θέλουν οικονομική Ένωση, ας ξεχάσουν τη νομισματική Ένωση
», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζ. Μπαρόζο.

Σχετικά με την επιβολή κυρώσεων που προτείνει η Επιτροπή στα κράτη μέλη που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο Ζ Μπαρόζο τόνισε ότι επιδίωξη της Επιτροπής είναι να υπάρχει ένα κίνητρο συμμόρφωσης με τους κανόνες του Συμφώνου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει την αναστολή των πόρων του Ταμείου Συνοχής, σε περίπτωση που μία χώρα κατ’ επανάληψη παραβιάζει τις υποχρεώσεις της. Ο Ζ. Μπαρόζο, τόνισε ότι η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστούν κυρώσεις που δεν θα καλύπτουν μόνο τις χώρες Συνοχής (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ιταλία), αλλά όλα τα κράτη του ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Όλι Ρεν τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη ταχύτερη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις χώρες του ευρώ.

Επισήμανε, ακόμη, την ανάγκη να υπάρξει πτωτική τάση στα επίπεδα του δημόσιου χρέους των κρατών μελών, τονίζοντας ότι στο παρελθόν, η
ευρωζώνη δεν είχε δώσει τη δέουσα προσοχή στο επίπεδο του χρέους.

«Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας στα επίπεδα του χρέους που ξεπερνούν το 60% του ΑΕΠ», ανέφερε ο Όλι Ρεν και συνέχισε λέγοντας ότι «όταν μια χώρα έχει επίπεδο χρέους που ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ, είναι βασικό, το έλλειμμα να είναι απλώς κάτω από 3%, αλλά να έχει μία τέτοια πτωτική κλίση, ώστε να επιτρέψει τη μείωση του δημοσίου χρέους στη χώρα».