Περισσότερες από 100.000 μικρές εμπορικές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν ως το 2011 σε απολύσεις εργαζομένων, ενώ ήδη 65.000 εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο «κόκκινο» και επιχειρείται η διάσωσή τους μέσα από τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Παράλληλα, οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του 2009 παρουσίασαν μείωση των πωλήσεων κατά 6,19%, μείωση των προ φόρων κέρδη κατά 35,15% και μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας τους κατά 15,39%, ενώ συγχρόνως σημειώθηκε αύξηση των μεσομακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Ολα αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών 1.082

εμπορικών επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) από την Ιcap για λογαριασμό της ΕΣΕΕ, ωστόσο εκτιμάται ότι στο σύνολο των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων τα βασικά οικονομικά τους μεγέθη είναι ακόμη χειρότερα. Ειδικότερα χθες σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την κατάσταση και τις προοπτικές του εμπορίου, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης ανέφερε ότι «η πορεία του εμπορίου είναι μετέωρη. Αναζητούμε ένα νέο μοντέλο από εκείνο το παλαιό που είχε βασιστεί στην κατανάλωση. Θέλουμε ισχυρή ανάπτυξη» και πρόσθεσε πως για την ερχόμενη πενταετία λόγω των μέτρων θα λείψουν από την αγορά περίπου 30,5 δισ. ευρώ. Κάλεσε εξάλλου την κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών 1.082 επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ), προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2009 μειώθηκε κατά 6,19% και διαμορφώθηκε στα 20,5 δισ. ευρώ από 21,9 δισ. ευρώ το 2008, ενώ τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 35,15% και διαμορφώθηκαν συνολικά στα 502,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 774,3 εκατ. ευρώ το 2008. Επίσης αυξήθηκε ο μέσος όρος του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων από τις 101 στις 113 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος εξόφλησης των προμηθευτών ανήλθε σε 88 από 82 ημέρες. Στο ίδιο διάστημα ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά 34,94%, φτάνοντας στο 11,79%, οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκαν κατά 12,66% και οι οφειλές σε τράπεζεςδόσεις μεγάλων δανείων (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)- παρουσιάζουν μείωση 6,78%. Η κατάσταση όμως είναι ακόμη πιο δύσκολη στην κατηγορία των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων (ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις) και σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕΕ σε ένα δείγμα 1.200 επιχειρήσεων το 60% είχε το 2009 μείωση πωλήσεων και κερδών. Και εκτιμούν, με βάση την κατάσταση που επικρατεί στους πρώτους μήνες του 2010, ότι οι 7 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις φέτος θα έχουν μειωμένες πωλήσεις και κέρδη, ενώ σχεδόν οι μισές εμπορικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν έχουν τραπεζικές υποχρεώσεις. Επίσης, το 70% των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι η ρευστότητα της επιχείρησης το 2009 μειώθηκε, ενώ το ίδιο ποσοστό το 2008 ήταν μόλις 43% και φυσικά οι 9 στις 10 των ΟΕ, ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων, δεν προβλέπουν για το 2010 ότι θα κάνουν επενδύσεις. Ωστόσο όμως διατηρούν την ελπίδα ότι ίσως το 2011 η κατάσταση να βελτιωθεί.

Πάντως ο κ. Κορκίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως «το ελληνικό όνειρο έγινε ευρωπαϊκό πρόβλημα και τώρα αναζητούμε το ελληνικό θαύμα. Η σημερινή παρουσίαση ψάχνει το “μετέωρο βήμα του εμπορίου” για την επόμενη τριετία. Εχουμε ήδηεκκινήσει έναν αγώνα δρόμου για να προλάβουμε τις αναμενόμενες ανατιμήσεις και είμαστε διατεθειμένοι, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να μειώσουμε τις τιμές στα ράφια και όχι στα λόγια. Πρέπει να προωθηθεί μια συμφωνία πλαίσιο όλης της αγοράς προς την κατεύθυνση της μείωσης των τιμών» . Και συμπλήρωσε πως απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η μείωση των ενοικίων, των δημοτικών τελών και των λογαριασμών των ΔΕΚΟ, η ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.