Δάνειο ύψους 2 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 3%, θα συνάψει η κυβέρνηση με την ΕΤΕπ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα ΕΣΠΑ.