• Αναζήτηση
 • ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

  Χειμερία «ψύξη» ημιυπαιθρίων

  Ανεστάλη για έξι μήνες η «τακτοποίηση» των ημιυπαιθρίων, των ισογείων και των υπογείων πολυκατοικιών που άλλαξαν χρήση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χθες, με ημερομηνία 29.10.2009. Η αναστολή αφορά και τις εκκρεμείς αιτήσεις τακτοποίησης, σε όποια φάση και αν βρίσκονται. Εκτός από την «τακτοποίηση» των ημιυπαιθρίων, που αναστέλλεται, τα υπόλοιπα άρθρα του Νόμου 3775/2009 εξακολουθούν να ισχύουν, παρά το γεγονός ότι αρχική πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ήταν να ανασταλεί στο σύνολό του ο νόμος και να ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).

  Χειμερία «ψύξη» ημιυπαιθρίων | tovima.gr

  Ανεστάλη για έξι μήνες η «τακτοποίηση» των ημιυπαιθρίων, των ισογείων και των υπογείων πολυκατοικιών που άλλαξαν χρήση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χθες, με ημερομηνία 29.10.2009. Η αναστολή αφορά και τις εκκρεμείς αιτήσεις τακτοποίησης, σε όποια φάση και αν βρίσκονται.

  Εκτός από την «τακτοποίηση» των ημιυπαιθρίων, που αναστέλλεται, τα υπόλοιπα άρθρα του Νόμου 3775/2009 εξακολουθούν να ισχύουν, παρά το γεγονός ότι αρχική πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ήταν να ανασταλεί στο σύνολό του ο νόμος και να ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). Αυτό σημαίνει ότι οι νέες οικοδομικές άδειες εκδίδονται με τον νόμο του κ. Σουφλιά, που κατανέμει με διαφορετικό τρόπο τους ημιυπαίθριους χώρους στις νέες οικοδομές.

  Ειδικότερα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται για έξι μήνες το άρθρο 40, παράγραφος 2, τμήμα α, β, γ, δ, του Νόμου 3775/2009 που αφορά τους ημιυπαίθριους χώρους και το άρθρο 41, παράγραφος 5, που αφορά αλλαγή χρήσης σε γκαράζ και αποθήκες. Η αναστολή αφορά και και τη διαδικασία των εκκρεμών αιτήσεων «τακτοποίησης», σε όποια φάση και αν βρίσκεται. Επίσης ξεκαθαρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής των ανωτέρω παραγράφων δεν επιβάλλονται πρόστιμα και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτου. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θελήσει σε αυτή την περίοδο να κλείσει τον ημιυπαίθριο χώρο του, θα το κάνει χωρίς να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο προστίμων, εφόσον δεν διευκρινίζεται ποιους αφορά αυτή η ρύθμιση. Επίσης στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν διευκρινίζεται ποια τύχη θα έχουν μετά την πάροδο του εξαμήνου όσοι δήλωσαν τον ημιυπαίθριό τους. Πρόθεση πάντως του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι 6 μήνες μετά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση συνολικά για την αυθαίρετη δόμηση.

  Οι νέες οικοδομές
  Τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκαν προβλήματα σε πολεοδομίες, οι οποίες αρνούνταν να παραλάβουν φακέλους για έκδοση οικοδομικών αδειών ωσότου ξεκαθαριστεί ποιος ΓΟΚ ισχύει. Τώρα ξεκαθαρίζεται ότι για την έκδοση των νέων οικοδομικών αδειών ισχύει ο Νόμος 3775/2009, ο οποίος προβλέπει ότι για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων αυθαιρεσίας στο μέλλον οι ημιυπαίθριοι κατανέμονται πλέον αναλογικά ανά όροφο και αποτελούν το 15% της οικοδομής, αντί του 20% που ίσχυε προηγουμένως, ενώ το βάθος τους είναι 1,80 μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η μετατροπή τους σε αυτόνομα δωμάτια.

  Τα υπόγεια στις εκτός σχεδίου περιοχές υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης.

  Στις εντός σχεδίου περιοχές οι υπόγειοι χώροι πρέπει να έχουν οροφή όχι άνω των 0,80 μ., αντί του 1,5 μ. που ίσχυε προηγουμένως και ως εκ τούτου δεν θα προσφέρονται για αλλαγή χρήσης. Οι ισόγειοι χώροι στάθμευσης υπολογίζονται πλέον στον συντελεστή δόμησης.

  Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούσαν τροποποίηση του ΓΟΚ και εξακολουθούν να ισχύουν. Δηλαδή οι πολεοδομίες πρέπει να εκδίδουν οικοδομικές άδειες βάσει των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

  Κοινωνία