Αναστολή οικοδομικών εργασιών στα καμένα

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ώσπου να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες, δημιουργία σώματος «ράμπο» για τον έλεγχο της νομιμότητας κάθε νέας κατασκευής στα καμένα της Αττικής και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων αυθαιρέτων που θα είναι συνδεδεμένη με τηλεσκοπικό σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων, καθώς και κατάργηση διατάξεων του «δασοκτόνου» νόμου 3208/2003, προβλέπει το σχέδιο νόμου για την προστασία των «καμένων» της Αττικής, που παρουσίασε σε φορείς η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη .

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ώσπου να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες, δημιουργία σώματος «ράμπο» για τον έλεγχο της νομιμότητας κάθε νέας κατασκευής στα καμένα της Αττικής και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων αυθαιρέτων που θα είναι συνδεδεμένη με τηλεσκοπικό σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων, καθώς και κατάργηση διατάξεων του «δασοκτόνου» νόμου 3208/2003, προβλέπει το σχέδιο νόμου για την προστασία των «καμένων» της Αττικής, που παρουσίασε σε φορείς η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη .

Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου «για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαϊές του Αυγούστου 2009 και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι:

Αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε όλες τις μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχέςτων διοικητικών ορίων των δήμων και κοινοτήτων των καμένων εκτάσεων της Αττικής, οι οποίες θα κηρυχθούν άμεσα αναδασωτέες.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση σχετικών εργασιών μόνο για νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, δημόσια κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και έργα, δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί και για τα οποία πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ή τα οποία σήμερα εκτελούνται.

Μετά την κήρυξη των αναδασωτέων περιοχών θα αρθεί η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών με απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για κτίσματα εντός των αναδασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια μόνο ύστερα από αυτοψίαειδικής επιτροπής ελέγχου, δηλαδή των «ράμπο» των αυθαιρέτων, για τη διαπίστωση της ακριβούς και νόμιμης χωροθέτησης του κτίσματος. Η άρση της απαγόρευσης αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.

Υπηρεσία Κατεδαφίσεων
Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, ως Τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, για τον εντοπισμό και την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός των κηρυγμένων ως αναδασωτέων εκτάσεων.

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) πρέπει εντός δύο μηνών να λειτουργήσει σύστημα τηλεσκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης για τον Νομό Αττικής και να ενημερώνει κάθε μήνα την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων για κάθε νέο κτίσμα που εμφανίζεται στον χάρτη στα καμένα της Αττικής.

Οι δασικοί χάρτες
Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, κάθε άδεια οικοδομής που εκδίδεται για κτίσματα εντός των περιοχών της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτίσματος.

Οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαϊές κηρύσσονται υποχρεωτικά σε κτηματογράφηση εντός μηνός από την κήρυξη αυτών ως αναδασωτέων και συντάσσεται δασικός χάρτης.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης και ειδικά για τον Νομό Αττικής θα εφαρμοστεί επείγουσα διαδικασία για την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε μήνες.

Αναστολή του Ν. 3208/2003
Με το ίδιο νομοσχέδιο αναστέλλεται η εφαρμογή της διάταξης του Ν. 3208/2003 και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, που καθορίζουν τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δάσους ή ως δασικής. Με τον Ν. 3208 ορίζεται ότι σε ελάχιστο εμβαδόν έκτασης 3 στρεμμάτων, το 25% πρέπει να είναι δάσος ή δασική περιοχή για να θεωρηθεί η ευρύτερη περιοχή δασική. Με τον Ν.

998 το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 15%. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα προστατευθούν τα δάση της χώρας.

Αναστέλλονται οι οικοδομικές εργασίες στις περιοχές του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαϊές του Αυγούστου 2009 και περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων: ▅ Δήμου Πεντέλης της Νομαρχίας Αθηνών.

▅ Δήμων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής: Αγίου Στεφάνου, Ανοιξης, Ν. Μάκρης, Γέρακα, Παλλήνης, Διονύσου, Δροσιάς και Μαραθώνος.

▅ Κοινοτήτων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής: Ροδόπολης, Σταμάτας, Ανθούσας, Βαρνάβα, Γραμματικού, Καπανδριτίου και Πικερμίου.

▅ Δήμων Νομαρχίας Δυτικής Αττικής: Βιλίων (οικισμός Πόρτο Γερμενό) και Μαγούλας.

ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τα μπαζωμένα ρέματα «έπνιξαν» την Εθνική
Σ τα παράνομα μπαζώματα ρεμάτων και ποταμών, αλλά και σε μελέτες και έργα που δεν έγιναν, απέδωσαν χθες την πλημμύρα στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου (στη φωτογραφία) – και συγκεκριμένα στο 61ο χλμ., λίγο μετά την Κινέτα- τόσο ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ι.Μαγκριώτης όσο και ο κ. Δ.Κούτρας, πρόεδρος του κατασκευαστικού ομίλου Ακτωρ και μέτοχος της κοινοπραξίας Ολυμπία Οδός, που έχει αναλάβει τη μετατροπή του δρόμου σε αυτοκινητόδρομο με σύμβαση παραχώρησης.

«Κτίσανε αυθαίρετα μαντριά και βίλες μέσα στο ρέμα, με συνέπεια να πλημμυρίσει ο δρόμος» είπε ο κ. Κούτρας, ο οποίος ανέφερε ότι τα παράνομα μπαζώματα άλλαξαν τη ροή του νερού με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταρράκτες, που από τον λόφο κατέληγαν στο οδόστρωμα. Ωστόσο ο ίδιος είπε ότι υπήρχαν τεχνικά έργα κάτω από τον δρόμο, που έπρεπε κανονικά να λειτουργήσουν. Η παραχωρησιούχος εταιρεία θα κάνει χαρτογράφηση των υπαρχόντων αντιπλημμυρικών έργων και θα ζητήσει από την αρμόδια Πολεοδομία Κορίνθου να διαπιστώσει τι συνέβη.

«Επρεπε να είχαν γίνει μελέτες και έργα στην περιοχή» τόνισε ο κ. Μαγκριώτης και ανέφερε ότι ο παραχωρησιούχος έπρεπε να παρακολουθεί το θέμα. Ο κ. Μαγκριώτης πρόσθεσε ότι οι μελέτες και τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στην Αθηνών- Κορίνθου θα ενσωματωθούν στην αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης, στην οποία θα προχωρήσει το υπουργείο. Σε ό,τι αφορά την πλημμύρα στην Πιερία, αυτή αφορούσε νομαρχιακό δρόμο και αποδίδεται σε υπερχείλιση του ποταμού.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk