ΕΡΕΥΝΑ

Η κρίση «χτυπάει» τώρα ακόμη και τα περίπτερα

Περισσότερο από 20% έπεσε ο τζίρος των περιπτέρων στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας, ενώ έχει αλλάξει σημαντικά η εθνικότητα σημαντικού μέρους των περιπτερούχων. Οι μεγαλύτερες απώλειες τζίρου, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Εxceed Consulting που πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου ως και τις 10 Ιουλίου 2009 σε δείγμα 50 περιπτέρων και σε 22.440 πελάτες περιπτέρων, διαπιστώνονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και αγγίζουν περίπου το 1/3, ενώ οι καταναλωτές, αν και επισκέπτονται το περίπτερο με την ίδια συχνότητα όπως στο παρελθόν, είναι πολύ πιο μετρημένοι στις αγορές τους.

Περισσότερο από 20% έπεσε ο τζίρος των περιπτέρων στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας, ενώ έχει αλλάξει σημαντικά η εθνικότητα σημαντικού μέρους των περιπτερούχων. Οι μεγαλύτερες απώλειες τζίρου, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Εxceed Consulting που πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου ως και τις 10 Ιουλίου 2009 σε δείγμα 50 περιπτέρων και σε 22.440 πελάτες περιπτέρων, διαπιστώνονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και αγγίζουν περίπου το 1/3, ενώ οι καταναλωτές, αν και επισκέπτονται το περίπτερο με την ίδια συχνότητα όπως στο παρελθόν, είναι πολύ πιο μετρημένοι στις αγορές τους. Βεβαίως στο δίκτυο των περιπτέρων παρατηρείται μια ευρεία γκάμα μεγεθών επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εκτείνεται από ετήσιο τζίρο 66.000 ευρώ- πρόκειται για το χαμηλότερο «σκαλοπάτι» στην κλίμακα του δικτύου- ως και 1.920.000 ευρώ, δηλαδή μια μικρομεσαία επιχείρηση αξιόλογου μεγέθους. Και μάλιστα με σημαντική κερδοφορία, αφού τα περιθώρια κέρδους στα μικρής αξίας προϊόντα που πωλούν τα περίπτερα είναι συνήθως υψηλά. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι τα εμφιαλωμένα νερά, που κατά μέσον όρο αντιστοιχούν στο 9% των ετήσιων πωλήσεων ενός περιπτέρου, πωλούνται σε υπερδιπλάσιες τιμές από ό,τι στο σουπερμάρκετ.

Οπως επισημαίνει ο κ. Στ. Κομνηνός, αναλυτής αγορών και ερευνητής της εταιρείας Εxceed Consulting, την τελευταία δεκαετία στο περίπτερο υπήρξαν σοβαρές αλλαγές στις κατηγορίες των πωλουμένων προϊόντων. Οι πωλήσεις των ζαχαρωδών μειώθηκαν δραματικά, σε αντίθεση με την κινητή τηλεφωνία, η οποία όμως τον τελευταίο χρόνο συρρικνώνεται. Και φαίνεται ότι η μόνη κερδοφόρα επιλογή για την ανάπτυξη του περιπτέρου είναι πλέον τα προϊόντα ψυγείου (εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί και γαλακτοκομικά προϊόντα).

Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των περιπτερούχων αφορά τον περιορισμό των πωλήσεων των κατηγοριών που διαθέτουν υψηλή κερδοφορία, σε αντίθεση με τις κατηγορίες εκείνες που είναι χαμηλής κερδοφορίας αλλά συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος στις συνολικές πωλήσεις του περιπτέρου.

Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει δύο βασικές διαπιστώσεις: πρώτον, ότι στη διάρκεια των πέντε τελευταίων χρόνων έχει ενισχυθεί η διαδικασία συγκέντρωσης του λιανεμπορίου και ως εκ τούτου το δίκτυο των περιπτέρων δεν ήταν δυνατόν να μείνει αλώβητο· και, δεύτερον, ότι η οικονομική κρίση φαίνεται να αγκαλιάζει κάθε «γωνιά» της ελληνικής αγοράς. Είναι προφανές ότι η συρρίκνωση του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος έχει «ακουμπήσει» και το πιο χαμηλό επίπεδο της λιανεμπορικής δραστηριότητας.

Ο τζίρος και τα κέρδη
Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων η μείωση των πωλήσεων στα περίπτερα κατά μέσον όρο ανήλθε στο 21%. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην αγορά της Θεσσαλονίκης με 28%, ενώ τα περίπτερα της Αθήνας έχουν μείωση κατά 24%. Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας είναι το εύρημα σύμφωνα με το οποίο τη μεγαλύτερη κάμψη των πωλήσεων εμφανίζουν τα μικρά περίπτερα (ανέρχεται στο 23%), τα μεσαίου μεγέθους περίπτερα έχουν κάμψη 16%, ενώ αντιθέτως τα μεγάλου μεγέθους περίπτεραπου στην εμφάνιση και στον όγκο τους μοιάζουν με μικρά… μίνι μάρκετ- εμφανίζουν άνοδο πωλήσεων κατά 4%.

Με βάση τα ίδια στοιχεία ο μέσος ετήσιος τζίρος του ελληνικού περιπτέρου το 2009 είναι 547.554 ευρώ από 695.250 ευρώ το 2005. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που εμφανίζεται από τη σύγκριση των δύο αριθμών και τούτο διότι δεν έχει ληφθεί υπόψη το μέγεθος του πληθωρισμού. Στην περιοχή της Αθήνας ο μέσος ετήσιος τζίρος του περιπτέρου ανέρχεται στα 506.286 ευρώ έναντι 669.656 ευρώ που ήταν το 2005 σημειώνοντας μείωση κατά 24%, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο μέσος ετήσιος τζίρος είναι 643.846 ευρώ έναντι 900.000 ευρώ που ήταν το 2005 και η μείωση ανέρχεται στο 28%.

Η μεγαλύτερη από τις συντελούμενες αλλαγές στο λιανεμπόριο αφορά κυρίως τα μικρού μεγέθους περίπτερα, τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά στα όρια της επιβίωσης, αφού ο μέσος ετήσιος τζίρος ανέρχεται μόλις στα 291.812 ευρώ έναντι 381.250 ευρώ το 2005 παρουσιάζοντας κάμψη κατά 23%. Το μεσαίου μεγέθους περίπτερο παρουσιάζει κατά μέσον όρο ετήσιο τζίρο 529.077

ευρώ με κάμψη 16%, ενώ αντιθέτως ο μέσος ετήσιος τζίρος του μεγάλου μεγέθους περιπτέρου ανέρχεται σε 1.086.588 ευρώ σημειώνοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2005, χρονιά κατά την οποία ανερχόταν σε 1.043.900 ευρώ.

Στον τζίρο του περιπτέρου τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι πωλήσεις των τσιγάρων (αντιστοιχούν στο 48%), στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι πωλήσεις των καρτών κινητής τηλεφωνίας με 13%, στην τρίτη οι πωλήσεις των ζαχαρωδών προϊόντων με 10% και στην τέταρτη θέση ο Τύπος και οι πωλήσεις αναψυκτικών (κυρίως εμφιαλωμένου νερού) με 9% η καθεμιά κατηγορία και ακολουθούν τα εισιτήρια με 5%, τα παγωτά με 4% και τα ψιλικά με 3%. Στην κερδοφορία η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Τα περισσότερα κέρδη οι περιπτερούχοι τα έχουν από τις πωλήσεις του εμφιαλωμένου νερού, από τα ψιλικά, τα παγωτά, τα ζαχαρώδη, τα αναψυκτικά και τους χυμούς, δηλαδή από τις κατηγορίες που είναι χαμηλά στις πωλήσεις, ενώ αντιθέτως στις κατηγορίες των προϊόντων που καταλαμβάνουν την υψηλότερη θέση στις πωλήσεις η κερδοφορία τους κυμαίνεται μεταξύ 4% και 6%.

Αλλοδαποί οι διαχειριστές
Ολο και περισσότεροι γίνονται οι αλλοδαποί διαχειριστές των περιπτέρων. Το 2005 οι διαφορετικής εθνικότητας διαχειριστές ήταν μόλις 7%, με βάση όμως την τελευταία έρευνα το ποσοστό αυτό έχει ανέλθει στο 16%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πελάτες των περιπτέρων είναι κατά 55% άνδρες, που αυξάνονται την Κυριακή, κυρίως μέσης ηλικίας, νεότεροι από τους πελάτες των ψιλικατζίδικων, και κατά 22% έφηβοι, που αυξάνονται τις βραδινές ώρες και αφιερώνουν κατά μέσον όρο 20 δευτερόλεπτα όταν ψωνίζουν.

Επισκέπτονται το περίπτερο περίπου με την ίδια συχνότητα όπως παλαιότερα, ωστόσο αγοράζουν μόνο 1,2 κατηγορία προϊόντων (το 40% αφορά τα τσιγάρα) έναντι μιάμισης κατηγορίας το 2005 και ξοδεύουν περίπου 3,3 ευρώ ανά επίσκεψη (που αυξάνονται το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα από γυναίκες κυρίως μέσης ηλικίας).

Επίσης το 1/3 των πελατών επισκέπτεται ένα συγκεκριμένο περίπτερο (όχι τόσο οι μικρές ηλικίες), κυρίως επειδή βρίσκεται στον δρόμο τους, ωστόσο δεν έχουν καμία οικειότητα με τον διαχειριστή του περιπτέρου. Αλλά επηρεάζονται από προωθητικές ενέργειες που διενεργούνται στο περίπτερο- αξιολογούν τη χαμηλότερη τιμή, το επιπλέον προϊόν και το σημείο όπου είναι τοποθετημένο το προϊόν ως τους σημαντικότερους παράγοντες και αγοράζουν αναψυκτικά για να τα καταναλώσουν εκείνη τη στιγμή.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk