Τμήματα με προοπτικές στην αγορά εργασίας

Oι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς και η αγορά εργασίας εξελίσσεται. Τα επαγγέλματα που ως χθες πρόσφεραν σταθερή επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να οδηγούν πλέον στα… αζήτητα, ενώ αντίστοιχα άλλες επιστήμες να αποτελούν επιλογές που θα οδηγήσουν τον υποψήφιο στην ανέφελη απορρόφησή του απο την αγορά εργασίας. Παρ΄ όλα αυτά, όπως λέει ο σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Σπ. Μιχαλούλης, «το πρώτο και βασικό κριτήριο για την επιλογή μιας σχολής ή ενός τμήματος από έναν υποψήφιο είναι το αντικείμενό της να έχει ενδιαφέρον για τον ίδιο».

Oι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς και η αγορά εργασίας εξελίσσεται. Τα επαγγέλματα που ως χθες πρόσφεραν σταθερή επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να οδηγούν πλέον στα… αζήτητα, ενώ αντίστοιχα άλλες επιστήμες να αποτελούν επιλογές που θα οδηγήσουν τον υποψήφιο στην ανέφελη απορρόφησή του απο την αγορά εργασίας. Παρ΄ όλα αυτά, όπως λέει ο σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Σπ. Μιχαλούλης, «το πρώτο και βασικό κριτήριο για την επιλογή μιας σχολής ή ενός τμήματος από έναν υποψήφιο είναι το αντικείμενό της να έχει ενδιαφέρον για τον ίδιο». Αρκετά τμήματα σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ προσφέρουν σήμερα επιτυχημένες σπουδές, σύμφωνα με την έρευνα που έχουν κάνει οι σύμβουλοι Επαγγελματικής Αποκατάστασης. Κριτήριο για την επιλογή τους, όπως λέει ο κ. Μιχαλούλης, αποτέλεσε το γεγονός ότι, όπως άλλες πιο γνωστές σχολές και τμήματα (Νοσηλευτικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών), προσφέρουν κι αυτές σημαντικές διεξόδους στην αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα όσο και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να ξεκινήσει τη δική του δουλειά.

ΑΕΙ Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευσή τους. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η επαγγελματική αποκατάσταση συναρτάται με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: α) Σε διεθνείς οργανισμούς, β) στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γ) σε επιχειρήσεις ως οικονομολόγοι, στελέχη δημοσίων σχέσεων, εισαγωγών- εξαγωγών κτλ.

Είναι γνωστό ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι για το Διπλωματικό Σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Για να γίνει κάποιος διπλωμάτης πρέπει να αποφοιτήσει από τη Διπλωματική Ακαδημία. Στη Διπλωματική Ακαδημία μπορούν να μπουν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε ΑΕΙ, εφόσον περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων της Ακαδημίας.

Τα μαθήματα αυτά περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών των δύο τμημάτων και οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, εφόσον έχουν ήδη διδαχθεί τα συγκεκριμένα μαθήματα.

Το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιώς ανήκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς και όσοι φοιτητές επιλέξουν τον τομέα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, άρα γίνονται οικονομολόγοι. ΑΕΙ Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Το τμήμα της Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων είναι ένα πολύ αξιόλογο τμήμα που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και αποτελεί ένα εκ των τμημάτων της Πληροφορικής. Οι απόφοιτοι του τμήματος, με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, καλούνται να καλύψουν θέσεις στελεχών και συμβούλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιπλέον οι πτυχιούχοι έχουν πρόσβαση σε σχετικά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας. Το πτυχίο του τμήματος συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ 19, Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 347/2003 (ΦΕΚ 315/2003).

ΑΕΙ – ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ασκούν ένα επάγγελμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εργαζόμενοι ως διαιτολόγοιτεχνικοί διατροφής. Βασικές τους δραστηριότητες είναι η σύνταξη διαιτολογίων για φυσιολογικές καταστάσεις αλλά και για ειδικές δραστηριότητες φυσιολογικών ατόμων (αθλητές, ορειβάτες, δύτες κτλ.) ή παθολογικές καταστάσεις (καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικοί κτλ.), η επεξεργασία και η εφαρμογή προγραμμάτων διατροφικής αγωγής κ.ά. Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησής τους, μπορούν να εργαστούν σε τμήματα διατροφής των ιδιωτικών και δημόσιων κλινικών- νοσοκομείων- θεραπευτηρίων και των Κέντρων Υγείας, ως υπεύθυνοι κλινικοί διαιτολόγοι, σε ινστιτούτα αδυνατίσματος και αισθητικής, σε βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων (παιδικών τροφών, διαβητικά προϊόντα κτλ.) κ.α.

Η μόνη διαφορά μεταξύ των αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι ότι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μπορούν να διοριστούν ως κλινικοί διαιτολόγοι σε νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας.

ΤΕΙ Λογοθεραπείας
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.ά.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ακόμη, έχουν δικαίωμα παροχής κατ΄ οίκον θεραπείας σε ασθενείς. Μπορούν, τέλος, να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ΤΕΙ Εργοθεραπείας
Οι πτυχιούχοι του τμήματος ΤΕΙ Εργοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: α) στα νοσοκομεία, β) στα γηροκομεία- ΚΑΠΗ και γ) στα Κέντρα (Αποκατάστασης- Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής- Αποτοξίνωσης- σωφρονιστικά καταστήματα- φυλακές). Ακόμη μπορούν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων σε εργαστήρια διδασκαλίας συνηθειών εργασίας και με την κοινωνικοποίηση ατόμων μέσω ομαδικών εκδηλώσεων.

ΤΕΙ Αυτοματισμού
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αυτοματισμού μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς: Βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα), αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών), ιατρικοί αυτοματισμοί, ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας. Ακόμη προσφέρουν τεχνολογικές υπηρεσίες (σύμβουλοι επιχειρήσεων και διαχειριστές έργων κτλ.).

ΑΕΙ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οι πτυχιούχοι του τμήματος, λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υποβάθρου τους, είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως: α) Μάρκετινγκ, β) διοίκηση παραγωγής, γ) χρηματοοικονομικά, δ) διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κτλ.

Επίσης σε ειδικότητες αιχμής όπως: Ηλεκτρονικό εμπόριο και Διαδίκτυο, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορών, γ) σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων και διαδικασιών, χρηματοοικονομική μηχανική κ.ά.

Οι απόφοιτοι, τέλος, εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων και μπορούν να διοριστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές.

ΑΕΙ Μάρκετινγκ
Oι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δουλέψουν σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, αλλά, βάσει των σπουδών τους, πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς: Μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, εταιρική επικοινωνία, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις, εμπόριο, εξαγωγές, δίκτυα διανομής, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), διοίκηση της ποιότητας, προγραμματισμός παραγωγής, διαχείριση αποθεμάτων.

ΤΕΙ Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων
Ο πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων προγραμματίζει την τήρηση επιστημονικών/ αναλυτικών μεθόδων και των πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, θέτοντας εφικτούς στόχους. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση ενός έργου και είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση με τη διάθεση και την κατανομή των πόρων που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, ανθρώπινων, υλικών κ.ά.) έτσι ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη κατανομή και αξιοποίησή τους.

ΤΕΙ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
Οι απόφοιτοι του τμήματος, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν, με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους. Στις δραστηριότητες των αποφοίτων του τμήματος ανήκουν: Η αποθήκευση των προϊόντων, η διακίνηση των προϊόντων, η ροή των πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, η συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές και, τέλος, η ικανοποίηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk