Σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2009 αναμένει η Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης της Εurobank ΕFG, η οποία χαρακτηρίζει φιλόδοξο τον δημοσιονομικό στόχο του νέου προϋπολογισμού. Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ αναμένεται με μεγάλη πιθανότητα να υποχωρήσει στην περιοχή ανάμεσα στο 1,0% και στο 1,7% την ερχόμενη χρονιά από 2,9% το τρέχον έτος και 4,0% το 2007. Κύριες αιτίες της επιβράδυνσης αυτής, σύμφωνα με τη Εurobank, αποτελούν η διατήρηση των συνθηκών στενότητας στις διεθνείς πιστωτικές αγορές και η σημαντική επιδείνωση των προοπτικών των οικονομιών των κύριων εμπορικών εταίρων της χώρας.

Ο ρυθμός αύξησης της εσωτερικής ζήτησης αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω το επόμενο έτος, κυρίως λόγω της υποχώρησης της εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης και των επενδύσεων. Στον εξωτερικό τομέα προβλέπεται μικρή υποχώρηση του ρυθμού μεταβολής του συνολικού όγκου των εξαγωγών σε εθνολογιστική βάση. Η σημαντική επιβράδυνση στις οικονομίες των κύριων εμπορικών εταίρων της χώρας και η διατήρηση του πληθωρισμού της Ελλάδας σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ευ ρωζώνης εκτιμάται ότι θα επιδράσουν αρνητικά στις εξαγωγές αγαθών το επόμενο έτος.

Στην ανάλυσή της, η Εurobank επισημαίνει ότι παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να διατηρεί ορισμένες επιπρόσθετες αντιστάσεις, οι οποίες θα τείνουν σε κάποιον βαθμό να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προγραμματισμένες εισροές νέων κοινοτικών κονδυλίων, η σχετικά χαμηλή εξάρτηση της χώρας από τον εξαγωγικό τομέα, καθώς και η συνεχιζόμενη άνοδος των πραγματικών εισοδημάτων. Αν και αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του ρυθμού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή τους τελευταίους δύο μήνες του έτους, η Εurobank προβλέπει άνοδο του μέσου ετήσιου πληθωρισμού στο 4,4% το 2008 από 2,9% το 2007. Η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να ενταθεί το επόμενο έτος με τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό να υποχωρεί στο 3,2% περίπου, υψηλότερα σε κάθε περίπτωση από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Από την άλλη, φιλόδοξο κρίνει η τράπεζα τον νέο δημοσιονομικό στόχο για μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 2,0% του ΑΕΠ το 2009 «καθώς βασίζεται σε αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών, όπως και σε σχετικά “γενναίες” παραδοχές για τον ρυθμό αύξησης των εσόδων και συγκράτησης των δαπανών του νέου προϋπολογισμού». Μάλιστα σημειώνει ότι η διατήρηση του spread των ελληνικών ομολόγων στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου του 2009 θα μπορούσε, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να φτάσει τα 150-200 εκατ. ευρώ το 2009 και μεταξύ 750 εκατ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ συνολικά τα επόμενα 5-6 έτη.