Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας από τον οργανισμό Ιnvest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) που είχε στόχο τη συμβολή των υποψηφίων ακολούθων σε μια ενιαία και αποτελεσματική προβολή της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Το πρόγραμμα κάλυψε ευρύ φάσμα θεμάτων προσέλκυσης επενδύσεων από την ανάλυση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των τάσεων ως τους τομείς αιχμής της χώρας μας, τα παρεχόμενα κίνητρα και τα σύγχρονα εργαλεία marketing για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η συνεργασία του Ιnvest in Greece με τη Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SΥΝΕRGΑSSΙΑ.