Πρόστιμα σε τέσσερις εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, επέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης διότι προχώρησαν σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους χωρίς να υποβάλουν στοιχεία κοστολόγησης. Πρόκειται για τις εταιρείες Φινομπετόν, Εργο Μπετόν, Μπέρες Μπετόν και Λατόμ Τεχνομπετόν ΑΕ.