Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:

5,16,20,31,33 και Τζόκερ είναι ο αριθμός:

17 Τζακ ποτ σημειώθηκε στη χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ. Βρέθηκαν 2 δελτία στη 2η κατηγορία που κερδίζουν από 82.342,35 ευρώ, 47 δελτία στην 3η κατηγορία από 1.860,84 ευρώ, 950 δελτία στην 4η κατηγορία από 40,48 ευρώ, 1.555

δελτία στην 5η κατηγορία από 40,48 ευρώ, 35.791 δελτία στην 6η κατηγορία από 1,84 ευρώ, 22.141 δελτία στην 7η κατηγορία από 1,84 ευρώ και 105.563 δελτία στην 8η κατηγορία από 0,94 ευρώ.