Μεγάλη πτώση στα μεγέθη του τουρισμού το 2009 προεξοφλούν από τώρα οι εκπρόσωποι του τομέα αφού ήδη η τουριστική κίνηση το επόμενο έτος αναμένεται να μειωθεί τουλάχιστον κατά 10%.