Τον Ιανουάριο του 2009 θα λειτουργήσει στο υπουργείο Οικονομίας το κεντρικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τις ΔΕΚΟ με στόχο την ανταλλαγή (μεταξύ υπουργείου και οργανισμών) των απαραίτητων πληροφοριών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργανισμών αυτών και την καλύτερη εποπτεία τους από το υπουργείο. Παράλληλα τίθεται ως στόχος για το 2009 να συγκρατηθεί η αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας ως 3% σε σχέση με το 2008 καθώς ο υψηλός δανεισμός και τα ελλείματα «πνίγουν» και τις ΔΕΚΟ.

Ωστόσο, η καλύτερη εποπτεία των ΔΕΚΟ από το υπουργείο Οικονομίας τελεί εν αμφιβόλω αφού η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας έχουν προκαλέσει πολλές αβεβαιότητες και ανασφάλειες και δυσκολίες ελέγχου των καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ για το 2009 προβλεπόταν ελαφρά μείωση του ελλείμματος των δημοσίων επιχειρήσεων, τώρα εκφράζονται φόβοι ότι το έλλεμμα αυτό θα είναι μεγαλύτερο. Ειδικότερα, το 2009 προβλεπόταν ότι το έλλειμμα θα ανέλθει σε περίπου 1.406 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2008 που εκτιμάται σε 1.416 εκατ. ευρώ και τα 1.279 εκατ. ευρώ του 2007.

Εξάλλου, ο ακαθάριστος δανεισμός για το 2009 προβλέπεται να αυξηθεί σε 2.420 εκατ. ευρώ έναντι των 2.225 εκατ. ευρώ του 2008 και των 1.902 εκατ. ευρώ του 2007. Η πορεία του δανεισμού των ΔΕΚΟ δυσαρεστεί το υπουργείο Οικονομίας αφού εκτός από τα απόλυτα μεγέθη, ο δανεισμός αυτός καλύπτει όλο και υψηλότερο ποσοστό επί του ΑΕΠ. Από το 0,83% του ΑΕΠ που ήταν ο δανεισμός το 2007, αυξήθηκε στο 0,91% το 2008 και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί εκ νέου το 2009 στο 0,93% του ΑΕΠ.

Το υπουργείο Οικονομίας, στο πλαίσιο της εποπτείας των ΔΕΚΟ, επιχειρεί να εμποδίσει την αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας για το 2009 άνω του 3% σε σχέση με το 2008 αλλά και στην περίπτωση αυτή ο στόχος μάλλον θα αποδειχθεί μη επιτεύξιμος.

Πάντως, ένας απολογισμός για τις ΔΕΚΟ δείχνει ότι έχουν γίνει κάποια βήματα ορθολογικής λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της εφαρμογής από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του προϋπολογιστικού και απολογιστικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ειδικότερα, σχεδιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα κάθε εταιρείας για το επόμενο έτος, ενώ ταυτόχρονα υποβλήθηκαν απολογιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν αλλά και για αυτές που δεν υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008.

Στα θετικά συμπεριλαμβάνεται επίσης η θεσμοθέτηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις, από το οποίο επιλέχθηκαν οι ελεγκτές που στελέχωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στις πιο σημαντικές από αυτές. Η διαδικασία της εγγραφής νέων ελεγκτών στο υφιστάμενο Μητρώο, καθώς και της στελέχωσης ακόμη περισσότερων ΔΕΚΟ, είναι διαρκής και ανοιχτή και θα συνεχιστεί και το 2009.

Παράλληλα, έχει εκπονηθεί το λειτουργικό σύστημα βέλτιστης οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας των Υπηρεσιών Γενικού Οι κονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενώ ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου θα υλοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας. Το ζητούμενο είναι τώρα αν οι προσπάθειες αναβάθμισης του ρόλου των ΔΕΚΟ συνεχισθούν και κατά το 2009 που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι πιο δύσκολο έτος από ό,τι το 2008.